ODG

Kontakt

GRAWE zavarovalnica d.d.
Gregorčičeva ul. 39
2000 Maribor

080 22 40, 02 228 55 00 02 228 55 26 grawe@grawe.si
Inhalt:

GRAWE ODGOVORNOST

 
Vaša zaščita v kočljivih situacijah.
 
roka1

Življenje nas včasih pripelje do kočljivih situacij, ko ne vemo, kaj bi naredili, kam bi se obrnili na pomoč.

Predstavljajte si:

  • Imate psa? Vas vedno uboga? Je že koga ugriznil? V primeru, da so poškodbe večje, kdo bo kril stroške materialne in nematerialne odškodnine?

 

  • Imate kdaj mokra tla doma ali v poslovnih prostorih? Je že kdaj kdo padel? Kdo bo kril stroške zdravljenja, če pride do hujših poškodb?

 

  • Imate gostišče z vrtom kjer se nahajajo igrala za otroke vaših gostov? Otrok vašega gosta se hudo poškoduje, kdo bo kril stroške zdravljenja?

 

Za takšne in podobne neprijetne dogodke Vam stojimo ob strani z zavarovalno vsoto do 400.000 EUR in zavarovanjem odgovornosti.


TARIFA 1
Zavaruje se civilna odgovornost iz dejavnosti trgovine, obrti in industrije. Osnovna zavarovalna vsota za materialno in nematerialno škodo nastalo v škodnem dogodku je 200.000 EUR in jo je možno povišati kakor tudi znižati. V osnovno premijo je že vključena proizvajalčeva odgovornost, ob doplačilu premije pa je možno zavarovati tudi delodajalčevo odgovornost, ki podaja kritje zahtevkov lastnih delavcev, vajencev ter študentov.

TARIFA 4
Zavaruje se zavaruje civilna odgovornost iz opravljanja gostinske dejavnosti z osnovno enotno zavarovalno vsoto 200.000 EUR. V osnovno premijo je že vključena proizvajalčeva odgovornost za prehrambne izdelke, ob doplačilu premije pa je prav tako možno zavarovati delodajalčevo odgovornost, odgovornost za škodo na prenesenih stvareh gostov in na njihovih avtomobilih.

TARIFA 5
Zavaruje se odgovornost zavarovanca iz posesti, upravljanja, čiščenja in vzdrževanja zavarovane nepremičnine oziroma skupnih delov večstanovanjskih stavb.

TARIFA 6
Zavaruje se civilna odgovornost iz posesti živali (konjev in psov) z osnovno zavarovalno vsoto 200.000 EUR.

TARIFA 7
Zavaruje se civilna odgovornost iz opravljanja dejavnosti cerkve.

TARIFA 8
Zavaruje se civilna odgovornost šol in vrtcev, kakor tudi poklicna odgovornost učiteljev in vzgojiteljev.

TARIFA 9
Zavaruje se civilna odgovornost posameznika iz nevarnosti vsakdanjega življenja in civilna odgovornost lovcev.

TARIFA 10
Zavaruje se civilna odgovornost društev (strelskih, ribiških, kolesarskih, teniških ipd.)

TARIFA 11
Zavaruje se civilna odgovornost iz obratovanja zaprtih kopališč in kopališč na prostem.

TARIFA 12
Zavaruje se civilna odgovornost iz opravljanja dejavnosti gledališč in kinematografov.

TARIFA 13
Zavaruje se civilna odgovornost iz obratovanja športnih centrov in iz posesti športnih igrišč in objektov.

TARIFA 14
Zavaruje se odgovornost zavarovanca zaradi uničenja in poškodovanja v stalno varovanih garderobah.

Za več informacij lahko brezplačno pokličete na 080 22 40 ali nam pišete na grawe@grawe.si

 
 
GRAWE zavarovalnica d.d. želi to spletno
stran dopolniti s piškotki, kar bo stran še
izboljšalo. Če želite izvedeti več informacij o
piškotkih, poglejte pravno obvestilo.

NAPREJ