avto
Kontakt

Gregorčičeva ul. 39
2000 Maribor

+386 2 228 55 00 +386 2 228 55 26 grawe@grawe.si
GRAWE fon
080 22 40 080 26 40 Iz tujine
+386 1 425 63 25
Inhalt:

GRAWE avtomobilska odgovornost (AO)

 
 

Po zakonu o obveznih zavarovanjih mora lastnik vozila pred uporabo v prometu skleniti zavarovanje motornega vozila.

Obvezno avtomobilsko zavarovanje (AO) krije škodo, ki je nastala zaradi poškodovanja stvari (drugega vozila, objekta ...), in škodo, ki nastane zaradi telesnih poškodb ali smrti drugih oseb, ki so udeležene v prometni nezgodi.

Višina premije je odvisna od moči motorja, vrste vozila, premijskega razreda, v katerem se vozilo nahaja, in doplačila za povečano nevarnost (prevoz nevarnih snovi, vozniške izkušnje ...):

  • pri prvi sklenitvi zavarovanja za vozilo določene vrste oz. po treh letih po preteku prejšnjega zavarovanja se določi premija, ki predstavlja 100 % izhodiščne zavarovalne premije;
  • pri podaljšanju zavarovanja je premijski razred odvisen od števila prijavljenih in izplačanih škod za zavarovano vozilo v preteklem zavarovalnem obdobju: bonus/malus.

 
 
GRAWE zavarovalnica d.d. želi to spletno
stran dopolniti s piškotki, kar bo stran še
izboljšalo. Če želite izvedeti več informacij o
piškotkih, poglejte pravno obvestilo.

NAPREJ