Življenjska zavarovanja
Kontakt

Gregorčičeva ul. 39
2000 Maribor

+386 2 228 55 00 +386 2 228 55 26 grawe@grawe.si
GRAWE fon
080 22 40 080 26 40 Iz tujine
+386 1 425 63 25
Inhalt:

GRAWE NALOŽBA

 
 

je mešano življenjsko zavarovanje za eno osebo z udeležbo na dobičku z enkratnim plačilom zavarovalne premije. GRAWE NALOŽBA je odlična rešitev za plamenitenje privarčevanih sredstev iz naslova GRAWE življenjskega zavarovanja. Možna je tudi sklenitev dodatnega zavarovanja za primer nezgodne smrti.

  • Nadomestilo v primeru doživetja

Upravičencu se izplačata zavarovalna vsota in ustvarjen dobiček v enkratnem znesku.

  • Nadomestilo v primeru naravne smrti

Upravičencu se izplačata zavarovalna vsota in ustvarjen dobiček v enkratnem znesku po preteku zavarovalne dobe.

  • Nadomestilo v primeru nezgodne smrti

Upravičencu se izplačata zavarovalna vsota in do takrat ustvarjen dobiček. V primeru, da je bilo vključeno še zavarovanje za primer nezgodne smrti, pa še zavarovalna vsota za primer nezgodne smrti.

 
 
GRAWE zavarovalnica d.d. želi to spletno
stran dopolniti s piškotki, kar bo stran še
izboljšalo. Če želite izvedeti več informacij o
piškotkih, poglejte pravno obvestilo.

NAPREJ