Življenjsko zavarovanje
Kontakt

Gregorčičeva ul. 39
2000 Maribor

+386 2 228 55 00 +386 2 228 55 26 grawe@grawe.si
GRAWE fon
080 22 40 080 26 40 Iz tujine
+386 1 425 63 25
Inhalt:

GRAWE PARTNER

 
 

je mešano življenjsko zavarovanje za dve osebi z udeležbo na dobičku in zavarovanjem za primer nezgodne smrti, kjer sta za eno premijo zavarovani dve osebi.

  • Nadomestilo v primeru doživetja

Upravičencu se izplačata zavarovalna vsota in ustvarjen dobiček v enkratnem znesku.

  • Nadomestilo v primeru naravne smrti

Preživelemu zavarovancu ali upravičencu se izplačata zavarovalna vsota in do takrat ustvarjen dobiček v enkratnem znesku.

  • Nadomestilo v primeru nezgodne smrti

Pri zavarovanju dveh oseb po eni polici, se v primeru nezgodne smrti enega zavarovanca izplača polovica zavarovalne vsote za primer nezgodne smrti. V primeru nezgodne smrti obeh zavarovancev istočasno, pa se izplača upravičencem celotna zavarovalna vsota za primer nezgodne smrti.

 

 
 
GRAWE zavarovalnica d.d. želi to spletno
stran dopolniti s piškotki, kar bo stran še
izboljšalo. Če želite izvedeti več informacij o
piškotkih, poglejte pravno obvestilo.

NAPREJ