Življenjska zavarovanja
Kontakt

Gregorčičeva ul. 39
2000 Maribor

+386 2 228 55 00 +386 2 228 55 26 grawe@grawe.si
GRAWE fon
080 22 40 080 26 40 Iz tujine
+386 1 425 63 25
Inhalt:

GRAWE VARČEVANJE

 
 

je mešano življenjsko zavarovanje za eno osebo z udeležbo na dobičku in zavarovanjem za primer nezgodne smrti. Ta program zaradi svoje zavarovalno-matematične tehnike in posebnosti izplačila zavarovalne vsote dosega oz. ustvarja višje zavarovalne vsote ob doživetju.

  • Nadomestilo v primeru doživetja

Upravičencu se izplačata zavarovalna vsota in ustvarjen dobiček v enkratnem znesku.

  • Nadomestilo v primeru naravne smrti

Upravičencu se izplačata sorazmerni del zavarovalne vsote glede na zavarovalno dobo in do takrat ustvarjen dobiček v enkratnem znesku.

  • Nadomestilo v primeru nezgodne smrti

Upravičencu se izplačajo sorazmerni del zavarovalne vsote glede na zavarovalno dobo, do takrat ustvarjen dobiček ter dodatna zavarovalna vsota iz naslova nezgodne smrti v enkratnem znesku.

 
 
GRAWE zavarovalnica d.d. želi to spletno
stran dopolniti s piškotki, kar bo stran še
izboljšalo. Če želite izvedeti več informacij o
piškotkih, poglejte pravno obvestilo.

NAPREJ