Preskoči na vsebino
GRAWE NOVICE

Poslovni rezultati GRAWE zavarovalnice d.d. v poslovnem letu 2019

21. april 2020

GRAWE zavarovalnica d. d. je lani ustvarila nekaj več kot milijon evrov čistega dobička in 46,7 milijona evrov prihodkov od zavarovalnih premij.

Poslovanje družbe s sedežem v Mariboru so kot uspešno ocenili tudi nadzorniki, saj so s tem presegli rezultate leta poprej. Število sklenjenih zavarovanj so povečali za dobrih 7 % na več kot 400.000. Kot je razvidno iz letnega poročila zavarovalnice, so lani število sklenjenih zavarovanj povečali za 28.630 pogodb. Med temi beležijo za skoraj desetino več sklenjenih premoženjskih zavarovanj, medtem ko se je število sklenjenih življenjskih zavarovanj zmanjšalo za skoraj štiri odstotke. Obračunane zavarovalnine in kosmati zneski za izplačilo škod so znašali 32,5 milijona evrov, kosmati prihodki od zavarovalnih premij pa 46,6 milijona evrov, od tega dobrih 30 milijonov evrov na področju premoženjskih zavarovanj. S skupno skoraj osemodstotno rastjo zaračunane premije v višini skoraj 46,7 milijona evrov so lani dosegli najvišji obseg poslovanja v 29 letih od ustanovitve zavarovalnice, ki je v stoodstotni lasti istoimenske graške zavarovalne hiše GRAWE.

Zavarovalnica je v letu 2019 izplačala za nekaj manj kot 16 milijonov evrov kosmatih škod na področju premoženjskih zavarovanj, pri čemer se je število izplačanih škod povečalo za 8,5 odstotka. Na področju življenjskih zavarovanju so odhodki zvišali za dobrih enajst odstotkov, število izplačil pa se je malenkost znižalo.

Tudi letos načrtujejo rast zaračunane premije premoženjskih zavarovanj, pri čemer bodo ob avtomobilskem zavarovanju nekaj več pozornosti in nadaljnjega razvoja namenili zavarovanju stanovanjskih objektov, stanovanjskih premičnin ter zavarovanju malih in srednje velikih podjetij. Na področju življenjskih zavarovanj na podlagi izkušenj preteklih let, potekov zavarovalnih pogodb v letu 2020 in splošnega odpora strank do življenjskih zavarovanj pričakujejo rahel upad zaračunane premije. Če ne bo prišlo do večjih škod zaradi neurij ali drugih naravnih katastrof, pričakujejo, da bodo presegli lanski poslovni izid. 

zavarovanje vozil, zavarovalni zastopnik