Preskoči na vsebino
GRAWE NOVICE
GRAWE v 2017 s 1,6 milijona evrov dobička
18.05.2018

GRAWE zavarovalnica kapitalsko najstabilnejša finančna institucija v Sloveniji.

 

Na skupščini delničarjev GRAWE zavarovalnice d. d. so se slednji seznanili s poslovanjem družbe, ki je v preteklem letu dosegala odlične rezultate. Z 42,6 milijona evrov skupnih prihodkov od zavarovalnih premij so v GRAWE bistveno presegli zastavljene načrte in število sklenjenih zavarovanj povečali na več kot 353.000. Najvišje prihodke so beležili na področju premoženjskih zavarovanj, najvišjo rast na višini premij pa so dosegli na področju avtomobilskih zavarovanj. Doseganje postavljenih ciljev v letu 2017 je dokazalo tudi dejstvo, da so se v preteklem letu vnovič po višini finančnih naložb vpisali na zemljevid kot ena od kapitalsko najstabilnejših finančnih institucij v Sloveniji in tudi v Evropi.

Vodstvo GRAWE zavarovalnice d. d. je na današnji skupščini delničarjev predstavilo poslovne rezultate za leto 2017. Ob zaključku so delničarji podelili razrešnico upravi in nadzornemu svetu za delo v preteklem poslovnem letu ter sprejeli predlog o delitvi dobička iz poslovnega leta 2017. Le-ta ostane nerazporejen in se prenese v naslednje obdobje, s čimer se povečuje razvojni potencial zavarovalnice.

»Po osnovnem parametru obračunanih premij smo v GRAWE zavarovalnici v letu 2017 znatno presegli načrte in dosegli rekordno vrednost v več kot četrt stoletni zgodovini poslovanja našega podjetja v Sloveniji. S tretjim zaporednim letom zelo intenzivne rasti na področju premoženjskih zavarovanj, še posebej avtomobilskih, smo si ustvarili nov tržni položaj in ugled. Poslovno leto 2017 smo podobno kot vsa leta do sedaj sklenili z dobičkom. Po 27 letih uspešnega delovanja v Sloveniji verjamem, da je prihodnost GRAWE zavarovalnice zagotovo perspektivna in intenzivna,« je poslovanje ocenil Marko Mikič, predsednik uprave GRAWE zavarovalnice.

Uspehe v poslovanju izkazujejo številke

Ekonomija obsega in dinamične tržne razmere na gospodarskem trgu so kljub vsemu GRAWE zavarovalnico vodile do zavidljivega uspeha. Znatno so povečali obseg poslovanja, in sicer je poslovni izid pred obdavčitvijo znašal 2,0 milijona evrov, čisti dobiček pa 1,6 milijona evrov. Poleg tega so v preteklem poslovnem letu povečali število sklenjenih zavarovanj na 353.900, kar je za 2.687 pogodb več kot v letu 2016. V letu 2017 je zavarovalnica izplačala 24.169 odškodnin in zavarovalnin. Obračunane zavarovalnine in kosmati zneski za izplačilo škod GRAWE zavarovalnice v 2017 so znašali 32,4 milijona evrov, kar je 15 odstotkov več kot leta 2016.

Kosmati prihodki od zavarovalnih premij so znašali 42,6 milijona evrov, od tega 25,2 milijona evrov na področju premoženjskih zavarovanj. Ukrepi na področju razvoja zavarovanj, kvalitetnega svetovanja in servisa strank ter premišljene distribucije dvigujejo stopnjo zadovoljstva strank, kar se odraža tudi na rasti zaračunanih premij v višini 2,35 odstotka. Največja rast je bila dosežena na področju avtomobilskih zavarovanj, saj so obračunane premije znašale 16,3 milijona evrov, kar je za 11,4 odstotka več kot prejšnje leto.

Skupna višina zavarovalnih vsot iz naslova življenjskih zavarovanj je konec leta 2017 dosegla 478 milijonov evrov. Strankam GRAWE zavarovalnice, ki imajo sklenjeno življenjsko zavarovanje z udeležbo na dobičku, se vsako leto pripiše dobiček iz poslovanja. Tako so dobiček pripisali več tisoč strankam, skupno v vrednosti 11,3 milijona evrov.

Z upravljanjem finančnih naložb so v GRAWE stabilizirali finančni položaj zavarovalnice in ohranili  vrednost finančnih naložb na ravni iz leta 2016 v višini 195 milijonov evrov. S tem je GRAWE zavarovalnica ena od kapitalsko najstabilnejših finančnih institucij v Sloveniji in tudi v Evropi.

zavarovanje vozil, svetovalec