Preskoči na vsebino
GRAWE pokojnina
GRAWE BLOG
Kakšna pokojnina nas čaka?

"Trenutno stanje pokojninske blagajne je vzdržno nekje do leta 2022/2023," opozarja vodja življenjskih zavarovanj pri GRAWE zavarovalnici Beni Bruči.

Zakaj bi svetovali naložbeno življenjsko zavarovanje, če že hodim v službo in plačujem prispevke za pokojnino?
Naloga vsakega od nas je, da prične čim prej varčevati za svojo pokojnino, saj je trenutno stanje pokojninske blagajne vzdržno nekje do leta 2022/2023. Kdor bo želel ohraniti primerljiv življenjski slog po upokojitvi, bo primoran razmišljati o dodatnem varčevanju. Koliko bo posamezna oseba morala varčevati, je seveda odvisno od njene trenutne starosti in življenjskega sloga, ki ga živi. Najbolj ogrožene skupine so mladi in samozaposleni, ki si pokojninske prispevke plačujejo v minimalnih zneskih. Stanje števila aktivnega prebivalstva in števila upokojencev se alarmantno izenačuje, ob tem pa standard upada. Vsako leto je manj mladih zaposlenih, dela pa se čedalje dlje. Vse to in ob predpostavki, da želimo obdržati nek zmeren standard, je dober razlog, bolje rečeno nujen razlog, za sklenitev naložbenega življenjskega zavarovanja.

Kakšne pokojnine nas realno čakajo v prihodnje? Govorim o generaciji med 30. in 40. letom.
Demografski kazalniki kažejo, da smo Slovenci starajoča se družba. Predvideno je, da se bo število starejših do leta 2060 več kot podvojilo glede na delovno aktivno prebivalstvo. Slovenija se med vsemi državami Evropske unije uvršča v sam vrh po višini izdatkov v deležu BDP, ki jih namenjamo za staranje prebivalstva v primeru, da ostanemo pri predvidenem scenariju. Zato je pričakovati, da bo današnja generacija X imela nižjo pokojnino od predhodnih generacij, za svojo pokojnino pa bo morala skrbeti dalj časa, kar je posledica podaljševanja življenja trenutnih in bodočih generacij. Pričakovati je, da se bo število let življenja v upokojitvi podaljšalo za okoli šest let, kar pomeni, da bo potrebno ustvariti še več premoženja v času delovne aktivnosti.

Kakšne pokojnine pa čakajo še mlajše, stare dvajset let in manj?
Mladi med 15 in 29 let so trenutno najbolj ogrožena skupina na trgu dela v Sloveniji. Če pogledamo številke, je bilo leta 2008 brezposelnih v skupini mladih 18.223, v letu 2013 pa je ta številka tekom finančne krize narasla na 32.523. Skladno z rastjo brezposelnosti pa se niža samo število mladih v Sloveniji, in sicer je leta 2008 ta številka znašala 394.428, v letu 2013 pa se je zmanjšala za 50.000. Iz tega razmerja je razvidno, da je doprinos mladih v pokojninsko blagajno manjši kot pri prejšnjih generacijah.

Zatorej se bodo generacija Y in vse bodoče generacije v prihodnosti soočale z velikimi izzivi, kako poskrbeti za varno starost. Mladi bodo morali pričeti hitreje varčevati za pokojninsko rezervo in tudi delati dalje oziroma doprinesti k pokojninski blagajni.

Zakaj prav življenjsko naložbeno zavarovanje pri vas, zakaj ne bi vložili denarja raje kam drugam?
Na trgu obstaja veliko možnih finančnih produktov za dodatno pokojninsko varčevanje, kot so delnice, obveznice, vzajemni skladi, mešani skladi idr. Če bi želeli v večino teh finančnih produktov investirati, bi se soočali z visokimi stroški in s poplavo informacij, ki so običajnemu prebivalcu nepoznane. Povprečen Slovenec nima časa, dovolj znanja in denarja za investiranje v navedene finančne produkte, zato je naložbeno življenjsko zavarovanje, kot kombinacija dolgoročnega varčevanja in življenjskega zavarovanja, prava izbira.

Zakaj denimo ne zlato, srebro, platina?
Investiranje v tako imenovane žlahtne kovine obstaja in bo še naprej aktulano. Vendar je pred tako investicijo potrebna velika mera previdnosti pred špekulanti in podjetji, ki trgujejo s kovinami, saj je vrednost zlata odvisna od več faktorjev, kot so na primer vrednost papirnatega denarja – dolarja, ponudba in povpraševanje, pri čemer velikokrat nevedni vlagatelji s premalo znanja stranke privedejo do velikih izgub in podobno.

Kaj vi svetujete, kdaj je najprimernejši čas, da se odločimo za naložbeno življenjsko zavarovanje? 
Nikoli ni prehitro pričeti z varčevanjem. Zavedati se moramo logike obrestno obrestnega računa, katerega enostavna razlaga pove, da če začnemo varčevati prej, mesečno vplačujemo manjšo premijo, do konca delovne dobe pa privarčujemo več. Zgodovinska spoznanja kažejo, da se večina prebivalcev prepozno odloči za varčevanje in želijo ujeti zadnji vlak pred odhodom v pokoj. Naložbeno življenjsko zavarovanje je produkt, s katerim na podlagi dolgoročnega vlaganja pridemo do želenih donosov. Razpršenost in možnost izbire samostojnega upravljanja ali aktivnega upravlja s strani zavarovalnice predstavlja še dodatno prednost naložbenega življenjskega zavarovanja.

Imate nov produkt ‒ GRAWE TROJNI A. Kaj je njegova posebnost? 
GRAWE TROJNI A je naložbeno zavarovanje z aktivnim upravljanjem vplačanih sredstev. Produkt s pomočjo dolgoročne naložbene strategije poskrbi za optimalno razpršenost sredstev in postopno prilagajanje izpostavljenosti tveganju. Naložbeni proces poteka v treh fazah, kar pomeni, da se v prvih letih prične z vlaganjem v bolj tvegane sklade, ki investirajo v delnice, nato se vlaganje premakne v bolj uravnoteženo kombinacijo tveganja in donosa, kjer se investira v mešane sklade, na koncu pa se prične investirati v večinoma manj tvegane naložbe, kot so obveznice. Naložbena strategija je vnaprej določena in se skozi zavarovalno dobo ne spreminja. GRAWE TROJNI A se odlikuje s prepolovljenimi stroški upravljanja skladov, ki jih upravljajo strokovnjaki večkrat nagrajene družbe za upravljanje Security KAG. Kot prednost naj navedem tudi, da je izplačilo privarčevanih sredstev možno v obliki rente ali z direktnim nakazilom sredstev na tekoči račun.

Prednosti GRAWE TROJNI A:

  • 3-faze naložbene politike, ki so optimalno prilagojene vašemu življenjskemu obdobju,
  • visoki donos zaradi vlaganja v delniške naložbe,
  • aktivno upravljanje sredstev,
  • prihranek z največjo prilagodljivostjo,
  • dolgoročnost je zagotovilo za naložbeni uspeh,
  • naložbeno upravljanje s strani izkušenih strokovnjakov,
  • možnost prilagoditve življenjskih zavarovanj v dogovorjeni višini,
  • možna izplačila pokojnine v obliki rente ali z nakazilom sredstev.

Produkt GRAWE TROJNI A bi priporočal, ker predstavlja optimalno rešitev med tveganjem in donosom. Stranki ni potrebno spremljati in preučevati svoje naložbe, ker za naložbeno upravljanje poskrbijo izkušeni strokovnjaki, obenem pa se že z minimalnimi sredstvi investira v delnice svetovno znanih podjetij, kot so Apple, Microsoft, Johnson&Johnson in drugi.

Za koga je najprimernejši?
Naložba je primerna za vlagatelje, ki jim je pomembna varnost in želijo svoja sredstva oplemeniti skozi dolgoročno naložbo za pokojnino. Odvisno od starosti vlagatelja se aktivno nalaganje sredstev prilagodi njegovi želeni zavarovalni dobi, pri čemer je najkrajša 15, najdaljša pa 40 let. Najnižja pristopna starost je dopolnjenih 15 let, končna starost pa je omejena na 60 let. Produkt vsebuje tudi nadomestilo v primeru smrti, kar je še dodatna prednost pred drugimi finančni inštrumenti na trgu. 

 

zavarovanje vozil, zavarovalni zastopnik