Preskoči na vsebino
kasko zavarovanje

GRAWE AVTO

Kasko zavarovanje

Popolno zavarovanje za vaš avtomobil v primeru vandalizma, naravnih pojavov in drugih nevarnosti.

Ob obveznem zavarovanju avtomobilske odgovornosti lahko svoj avtomobil dodatno zavarujete še z različnimi paketi kasko zavarovanja, s katerim ste zavarovani v primeru uničenja, poškodovanja ali tatvine avtomobila.

Škoda na avtomobilu namreč ni le nov udarec za družinski proračun, ampak tudi nov izziv za usklajevanje družinskih in službenih obveznosti. Dobra novica je, da ste lahko z dobrim kasko zavarovanjem v obeh primerih popolnoma zavarovani pred nepredvidljivo nesrečo.

Za tiste, ki bi želeli nekaj več, smo poleg osnovnega kasko zavarovanjem pripravili tudi novo obliko kasko zavarovanja GRAWE KASKO ELITE, ki zavarovancu v primeru škode zagotavlja še obsežnejše kritje.

Pregled kritij

 ZAVAROVANJE 
NEVARNOSTI PRI ZAVAROVANJUPOLNI KASKODELNI KASKOGRAWE KASKO ELITE 
AVTOMOBILSKEGA KASKA(0%, 1%, 4% franšiza)(odbitna franšiza 0,5%*) 
Prometna nesreča0X0 
Padec ali udarec kakega predmeta0X0 
Padec zračnega vozila0KOMBINACIJA B0 
Manifestacija ali demonstracija0X0 
Zlonamerna ali objestna dejanja tretjih oseb0X0 
Toča, vihar, požar, snežni plaz, direktni udar strele0KOMBINACIJA B0 
Poplava, hudourniška voda0X0 
Zunanje toplotno ali kemično delovanje0X0 
Eksplozija0X0 
Poškodovanje vozila ob nudenju pomoči osebam ali preprečitvi večje škode0X0 
TatvinaXKOMBINACIJA K0 
Nadomestno voziloXKOMBINACIJA N0 
Razbitje oz. poškodovanje stekel0KOMBINACIJA D, E0 
Škoda zaradi divjadi ali domačih živali0KOMBINACIJA D0 
Razbitje oz. poškodovanje svetlobnih teles in ogledal0KOMBINACIJA J0 
Poškodovanje parkiranega vozila0KOMBINACIJA H0 
Strešni snežni plaz, padec ledenih sveč0KOMBINACIJA H0 
Bonus/malus0Xškoda ne vpliva na bonus/malus 
     
     
Legenda:    
0 – vključeno    
X – izključeno    
* od novo nabavne vrednosti vozila s pripadajočo dodatno opremo.    

Zavarovanje GRAWE KASKO ELITE vam ponuja številne prednosti:

zvezda
Bonus/malus

GRAWE KASKO ELITE ne vpliva na bonus/malus.

zvezda
Franšiza

GRAWE KASKO ELITE ima enotno odbitno franšizo, ki znaša 0,5% od novo nabavne vrednosti vozila s pripadajočo dodatno opremo.

zvezda
Ugodnosti

GRAWE KASKO ELITE omogoča obročno plačilo brez doplačila, paketne popuste in brezplačno zeleno karto.

zavarovanje vozil, svetovalec