Preskoči na vsebino
Obrazci in dokumenti

Stanje investicijskih skladov

OBVESTILO

Vpliv vojne v Ukrajini na vrednost skladov

 

Obveščamo vas, da družba za upravljanje Security KAG nalaga sredstva skoraj v celoti v industrijsko razvite države in le minimalno v države, ki so neposredno vključene v vojne razmere. V skladu Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity je delež vlaganj v vzhodnoevropske države malenkost višji kot pri drugih skladih.  

Družba za upravljanje Security KAG je že 15. oktobra 2021 pričela s spremembo naložbene politike pri skladu Apollo Emerging Europe, ki se je preimenoval v Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity. Naložbena strategija, ki je pri skladu Apollo Emerging Europe temeljila na naložbah v vzhodnoevropske države,  je s spremembo v Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity portfelj razširila na lastniške vrednostne papirje držav v razvoju s celega sveta. S spremembo naložbene politike se je delež naložb v vzhodnoevropske države postopoma zniževal in obdržal vrednost sklada v zastavljenih mejah.

Po spremembi je delež naložbenega kapitala v skladu Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity znašal pod 5 % vzhodnoevropskih in 1 % ruskih delnic (stanje na dan 28. februar 2022).

 

 

zavarovanje vozil, zavarovalni zastopnik