Preskoči na vsebino
Obrazci in dokumenti

Dokumenti s ključnimi informacijami (KID)

V dokumentih so navedene ključne informacije o produktih. Dokumenti niso tržno gradivo. Informacije so zakonsko predpisane, da se lahko seznanite z vrsto, tveganji in stroški tega produkta ter možnim dobičkom oziroma izgubo ter ga lažje primerjate z drugimi produkti.

zavarovanje vozil, zavarovalni zastopnik