Preskoči na vsebino

GRAWE SKUPINA

Bogata preteklost GRAWE skupine

Nadvojvoda Janez je že zgodaj spoznal, da sam ne bo uspel uresničiti svoje vizije, zato je leta 1828 ustanovil vzajemno zavarovalno združenje Grazer Wechselseitige. 14. julija istega leta je njegov trud obrodil prve sadove, ko je njegov brat cesar Franz I dovolil ustanovitev t. i. ‘privilegirane avstrijske ustanove’ za prijavo škode na Štajerskem, Koroškem in Kranjskem, s čimer je postavil temeljni kamen za danes že 193-letno zgodbo o uspehu.

Leta 1895 se je s slavnostno otvoritvijo, ki ji je prisostvoval tudi cesar Franc Jožef I., v Gradcu odprl generalni direktorat, ki je še danes sedež zavarovalne družbe GRAWE.

Z jasno vizijo je podjetje GRAWE že hitro po ustanovitvi uspešno nadaljevalo svojo zgodbo s širitvijo na nepremičninski in bančni sektor in s tem postavilo temelje za celovite storitve, ki jih svojim strankam ponujamo danes.

Zavarovalnice

1828
Avstrija
1999
Ciper
1991
Slovenija
2000
Bolgarija
1993
Hrvaška
2000
Romunija
1997
Madžarska
2001
Banja Luka
1997
Srbija
2004
Moldavija
1998
Sarajevo
2004
Črna gora
1998
Ukrajina
2007
Skopje
1828
Avstrija
1991
Slovenija
1993
Hrvaška
1997
Madžarska
1997
Srbija
1998
Sarajevo
1998
Ukrajina
1999
Ciper
2000
Bolgarija
2000
Romunija
2001
Banja Luka
2004
Moldavija
2004
Črna gora
2007
Skopje


Banke in investicijske družbe


Nepremičnine


Od 1828 do danes

Zgodovina GRAWE skupine

1823

Zveza štajerskih kmetovalcev, ki jo je ustanovil nadvojvoda Janez, je spoznala potrebo po ustanovitvi požarne zavarovalnice. Nadvojvoda Janez je Dunajskemu profesorju dr. Josefu Kudlerju zaupal izdelavo študije o ustanovitvi zavoda za požarno zavarovanje, ki temelji na načelu skupnega dobrega in vzajemnosti.

 

1828

14. julija je Franc Jožef I. z cesarjevo odločbo dovolil ustanovitev zavarovalnice za Štajersko, Koroško in Kranjsko.

 

1829

1. junija je "Cesarsko-kraljevi zavod notranje Avstrije za požarno zavarovanje na področju Štajerske, Koroške in Kranjske" začel uradno delovati. Prvi generalni direktor postane grof Ignatius Maria Attems, takratni glavar dežele Štajerske.

 

1869

Generalni direktor postane Franz, sin edinec nadvojvode Janeza. Izvede pomembne reforme (statut 1872), da je ustvaril pogoje, v katerih je lahko zavarovalnica izpolnila njeno vse pomembnejšo gospodarsko in družbeno vlogo.

 

1873

V požarnem zavarovanju je bila uvedena nova vrsta zavarovanja, zavarovanje doma pred požarom.

 

1877

Razširitev poslovanja z uvedbo zavarovanja za ogledala.

 

1891

Grof Dr. Johann von Meran, vnuk nadvojvode Janeza, postane generalni direktor.

 

1895

Ob prisotnosti cesarja Franca Jožefa I. je 4. junija potekala otovoritev novega sedeža na ulici Herrengasse v Gradcu.

 

1909

V ponudbo je vključena še tretja vrsta zavarovanja – zavarovanje pred točo.

 

1913

Z več kot 100.000 zavarovalnimi pogodbami in skupnim zavarovanim zneskom okoli 956 milijonov avstro-ogrskih kron (6,93 milijarde evrov) je podjetje doseglo vrhunec svojega razvoja, ki bo nekaj časa ostal.

 

1918

Z koncem vojne Spodnja Štajerska, Kranjska in Istra postanejo del Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, kar predstavlja hud udarec za zavarovalnico in padec portfelja za okrog 50.000 zavarovalnih polic.

 

1929

Praznovanje 100. obletnice.

 

1938

Zavarovalnica se skupaj s Steirer-Versicherung AG in Burgenländische Versicherungsanstalt združi v Wechselseitige Versicherungsanstalt Südmark ter širi svojo dejavnost po ostalih Avstrijskih zveznih pokrajinah, leta 1940 pa tudi v Spodnjo Štajersko. Regionalni uradi so ustanovljeni na Dunaju, v Linzu, Salzburgu in Innsbrucku. Ponudba je bila razširjena iz začetnih treh na trinajst vrst zavarovanj. Ob požarnem zavarovanju, zavarovanju za stekla in zavarovanju pred točo, je bilo uvedeno tudi nezgodno zavarovanje, zaščita pred vlomom, zavarovanje odgovornosti, zavarovanje pred izlitjem vode, avtomobilsko zavarovanje (zavarovanje odgovornosti za motorna vozila in nezgodno zavarovanje), zavarovanje koles proti kraji, zavarovanje doma, zavarovanje za primer obratovalnega zastoja, zavarovanje proti poškodbam zvonov in strojelomno zavarovanje.

 

1945

Poslovanje na območje Spodnje Štajerske ponovno preneha. V okviru ustavnih sprememb se ime spremeni v Wechselseitige Versicherungsanstalt v Gradcu. Družbo upravlja poverjenik vse do  januarja 1946.

 

1946

Osnovano novo vodstvo na čelu katerega so Dr. Franz von Meran, pravnuk nadvojvode Janeza kot predsednik nadzornega sveta, Dr. Karl Maria Stepan, nekdanji glavar dežele Štajerske kot predsednik uprave in Fritz Leschanz kot generalni direktor.

 

1954

125. obletnica je zaznamovana z dokončanjem prenavljanja v vojni poškodovanih in uničenih nepremičnin v lasti družbe.

 

1962

Za zadovoljitev naraščajočih zahtev začne družba uporabljati napravo za elektronsko obdelavo podatkov, eno prvih v Avstriji.

 

1969

Januarja se družba preimenuje v Grazer Wechselseitige Versicherung.

 

1972

22. septembra je paleta izdelkov razširjena tudi na življenjska zavarovanja.

 

1976

Prapravnuk nadvojvode Janeza, grof Hans Kottulinsky postane nov predsednik nadzornega sveta.

 

1978

Premija družbe Grazer Wechselseitige Versicherung preseže milijardo avstrijskih šilingov.

 

1984

Grof dr. Franz Harnoncourt-Unverzagt, ki je prav tako potomec nadvojvode Janeza, postane predsednik nadzornega sveta.

 

1988

GRAWE pridobi deleže v Avstrijski bančni družbi RBB Bank AG, ki se nato preimenuje v CAPITAL BANK-GRAWE GRUPPE AG.

 

1990

GRAWE je ustanovitelj lastniškega deleža HYPO-Versicherung AG. Ustanovi se tudi podjetje z omejeno odgovornostjo za upravljanje z nepremičninami in agencija za nepremičnine GW Immobilien Verwaltungs und Vermittlungs GmbH. V Sloveniji, tedaj še eni od jugoslovanskih republik je ustanovljena prva hčerinska zavarovalnica zunaj Avstrije pod imenom PRIMA mešana zavarovalna družba d.d. s sedežem v Mariboru (od leta 2001 dalje GRAWE zavarovalnica d.d.). Podjetje začne delovati 1. februarja 1991.

 

1991

Milijonska pogodba je bila dosežena. Prenos zavarovalne dejavnosti podjetja v Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft. Prične se sodelovanje z Raiffeisenlandesbank Steiermark.

 

1992

GRAWE pridobi delež v podjetju HYPO ALPE-ADRIA-BANK AG.

 

1993

Na Hrvaškem je ustanovljena PRIMA Osiguranje d.d., danas GRAWE Hrvatska d.d.,ki prične s svojo dejavnostjo 7. julija 1993.

 

1997

Februarja sta bili ustanovljeni kar dve novi hčerinski zavarovalnici, v Srbiji GRAWE osiguranje a.d. Beograd in na Madžarskem GRAWE Isletbiztositso Rt.

 

1998

GRAWE osiguranje d.d. Sarajevo začne delovati 15. oktobra 1998.

 

2000

GRAWE Ukraina S.A.T prične delovati v drugi polovici leta 2000. 15. junija odpre vrata GRAWE Bulgaria AD, 10. oktobra istega leta pa še GRAWE Romania Asigurare S.A.

 

2002

Zaradi politične delitve Republike Bosne in Hercegovine na dva dela je nastala potreba po ustanovitvi ločene zavarovalnice v Republiki Srbski. Tako se 1. januarja ustanovi GRAWE osiguranje a.d. Banja Luka. Na razvrstitvi zavarovalnic v Republiki Avstriji se GRAWE nahaja med prvimi sedmimi od 51-h družb za neživljenjska zavarovanja. V deželi Štajerski pa na področju neživljenjskih zavarovanj GRAWE zaseda prvo mesto.

 

2004

Ustanovita se GRAWE Asigurare de viaPǎ SA v Moldaviji in GRAWE osiguranje a.d. Podgorica v Črni gori.

 

2006

5. marca so predstavniki pokrajinske vlade Burgenland soglasno podprli prodajo Bank Burgenland družbi Grazer Wechselseitige Versicherung AG. 12. maja je Bank Burgenland postala polnopravni član skupine GRAWE.

 

2007

V začetku leta je bila ustanovljena hčerinska zavarovalnica v Skopju, s čimer je GRAWE vstopila tudi na makedonski zavarovalniški trg. V istem letu GRAWE kupi zavarovalnico CARAT Compania de asigurări pe acPiuni in tako še dodatno utrdi položaj na moldavskem trgu.

 

2009

GRAWE izstopi iz lastniške strukture družbe HYPO ALPE ADRIA BANK AG.

 

2012

Dr. Philipp Meran, član nadzornega sveta GRAWE in potomec nadvojvode Janeza je bil izvoljen za predsednika nadzornega sveta. Dr. Franz Harnoncourt-Unverzagt pa je bil imenovan za častnega predsednika GRAWE.

 

2015

V juniju Schelhammer & Schatter AG postne najnovejši član bančnega dela GRAWE skupine.

 

2016

31. decembra postane MERKUR osiguranje a.d. Podgorica del GRAWE osiguranje a.d. Podgorica.

 

2017

Z nakupom večinskega deleža v VGT Visoko marca 2017, GRAWE nadalje krepi svoj tržni položaj v Bosni in Hercegovini.
Konec marca podjetje DADAT Bank s sedežem v Salzburgu, kot član banke Schelhammer & Schatter AG postne del bančnega dela GRAWE skupine.

 

2018

Združitev VGT Visoko in GRAWE osiguranje d.d. Sarajevo ter prevzem podjetja Atos osiguranje iz Bijeljine (Republika Srbska).
Celotna GRAWE skupina praznuje 190-letnico ustanovitve.

 

2019

Po prevzemu EUROSIG AD Skopje in ustanovitvi GRAWE neživot Skopje se ponudba avtomobilskih in premoženjskih zavarovanj razširi tudi na tržišču Severne Makedonije.

 

2020

GRAWE skupina zraste še za dve novi hčerinski družbi: Zavarovalnico Eurolink Insurance Inc. Skopje v Severni Makedoniji, ki nudi avtomobilska in premoženjska zavarovanja ter črnogorsko zavarovalnico Swiss Osiguranje A.D. Podgorica, ki je prav tako dejavna na področju avtomobilskih in premoženjskih zavarovanj. V Avstriji začne poslovati bank99, nova banka Avstrijske pošte, ki je v 20-odstotni lasti GRAWE skupine.

zavarovanje vozil, zavarovalni zastopnik