avto
GRAWE AVTO

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti

Zavarovanje odgovornosti v primeru škode na predmetih in telesnih poškodb ali smrti udeleženih oseb, ki nastanejo, kot posledica prometne nezgode.

Čeprav ste nad vašim novim avtomobilom navdušeni, vas pred prvo vožnjo z njim čaka še sklenitev zavarovanja.

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti GRAWE vas zavaruje pred škodo, ki utegne nastati zaradi poškodovanja stvari, denimo drugega vozila ali objekta in v primeru telesnih poškodb ali smrti oseb udeleženih v prometni nezgodi. Z GRAWE zavarovanjem avtomobilske odgovornosti ste v vsej Evropi zavarovani tudi v primeru neupravičenih zahtevkov za poplačilo škode, če ste udeleženi v prometni nesreči. Zdaj pa varno na pot.

GRAWE avtomobilske odgovornosti vam ponuja številne prednosti:

zvezda
Prilagodljivost

Višina premije je odvisna od moči motorja, vrste premijskega razreda vozila in doplačila za povečano nevarnost (prevoz nevarnih snovi, mladi voznik in podobno).

zvezda
Individualnost

Pri podaljšanju zavarovanja je premijski razred odvisen od števila prijavljenih in izplačanih škod za zavarovano vozilo v preteklem zavarovalnem obdobju (bonus/malus).

zvezda
Ugodnosti

GRAWE avtomobilsko zavarovanje vključuje do 60% bonus, kar je največ v Sloveniji, ugodnost za mlade voznike, razširjeno asistenco, brezplačno zeleno karto in paketne ugodnosti.