Preskoči na vsebino
prijava nepravilnosti
www.grawe.si
Prijava nepravilnosti

Na ravni Evropske unije je bila dne, 23. oktobra 2019 sprejeta Direktiva (EU) 2019/1937 Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije. Na navedeni podlagi je GRAWE zavarovalnica d.d. sprejela Pravilnik o prijavi nepravilnosti, katerega namen je določiti pravila za prijavo nepravilnosti in zaščite prijavitelja nepravilnosti oziroma žvižgača. V skladu s sprejetim pravilnikom, je uprava zavarovalnice, kot zaupno osebo za prijavo nepravilnosti, imenovala funkcijo spremljanja skladnosti, ki sprejema prijave nepravilnosti, jih evidentira in vodi postopek notranje prijave nepravilnosti.

Nepravilnost se zaupni osebi prijavi tako, da se ji izroči pisna prijava, da se prijava pošlje po pošti na naslov GRAWE zavarovalnice d.d., Gregorčičeva ulica 39, 2000 Maribor, s pripisom »za zaupno osebo« ali da se prijava pošlje po e-pošti: prijava.nepravilnosti@grawe.si.

zavarovanje vozil, svetovalec