Preskoči na vsebino
GRAWE #Green4U
Trajnostno naložbeno življenjsko zavarovanje

Prihodnje generacije so odvisne od nas, zato želimo v naše poslovanje vpeljati okoljevarstveno naravnanost in družbeno odgovornost. Pripravili smo trajnostno naravnano naložbeno življenjsko zavarovanje GRAWE #Green4U, ker želimo skupaj z vami ustvariti boljšo prihodnost za nas in naše naslednje generacije.

Z naložbenim zavarovanjem GRAWE #Green4U naredite korak k spremembam. S trajnostnim poslovnim modelom ustvarjamo dodano vrednost za vas. Naložbe so usmerjene v podjetja, ki delujejo po pomembnih družbenih, okoljskih in ekonomskih merilih.

Prednosti GRAWE #Green4U:

Aktivno upravljanje

Aktivno upravljanje

Vlaganje v trajnostne naložbe

Vlaganje v trajnostne naložbe

Varčevanje za pokojnino

Varčevanje za pokojnino

Naložbeni proces GRAWE #Green4U

PRIDOBIVANJE KAPITALA IN DONOSA 

V prvi fazi je v ospredju donos, s čimer želimo vaši naložbi zagotoviti dobro kapitalsko osnovo.

VARNOST IN DONOS SREDSTEV

V drugi fazi optimalno združujemo donos in varnost, kjer se dodatno plemeniti vaša naložba.

OHRANITEV PREMOŽENJA

V tretji fazi je jasen poudarek na varnosti in ohranjanju vrednosti vašega premoženja.

Ozaveščamo trajnost.
Trajnostno naložbeno življenjsko zavarovanje.GRAWE #Green4U
za boljši in zeleni jutri.
Aktivno upravljanje premoženja

Dolgoročno vlaganje v najuspešnejše trajnostno naravnane sklade skozi trifazno naložbeno strategijo na eni strani omogoča dosego višjih donosov, na drugi strani pa pomeni prispevek k ohranjanju planeta za naše zanamce. 
Z zavarovanjem GRAWE #Green4U tako varčujete za dodatno pokojnino, s katero boste nadomestili izpad dohodka in uresničili želje v jeseni življenja, obenem pa skrbite za boljši in zelen jutri.

Cilj upravljanja premoženja je povečati vrednost naložbenega portfelja zavarovanca ob čim manjši izpostavljenosti tveganjem. Z aktivnim udejstvovanjem na trgu (pogosto kupovanje, prodajanje naložb na podlagi aktivnega spremljanja trendov na finančnih trgih) skuša upravljavec maksimizirati vrednost premoženja, tj. preseči t. i. benchmark, zaupanega v upravljanje. Alokacija ali razpršitev premoženja poteka izključno na podlagi zanesljivih ekonomskih podatkov, analiz, raziskav, napovedi, tržnih trendov in znanja, izkušenj ter presoje samega upravljavca.

GRAWE #Green4U je naložbeno življenjsko zavarovanje, pri katerem so sredstva strank plasirana na finančne trge s pomočjo tako imenovanega trifaznega investicijskega modela oziroma treh naložbenih faz, ki se med seboj razlikujejo glede na stopnjo donosa in stopnjo tveganja. 

Skladi

Za vaša sredstva skrbi družba za upravljanje SECURITY KAG, članica skupine GRAWE s 25-letnimi upravljavskimi izkušnjami in večkratna prejemnica nagrade za upravljavsko odličnost avstrijske neodvisne finančno-poslovne revije Morningstar. Informacije o skladih lahko spremljate tudi na spletni strani https://www.securitykag.at/.

Opis investicijskih skladov

Ključ
Dokumenti s ključnimi informacijami (KID)

File
Ključne informacije za vlagatelje (KIID)

GRAWE info 080 22 40

STANJE INVESTICIJSKIH SKLADOV

zavarovanje vozil, zavarovalni zastopnik