Preskoči na vsebino
varčevanje za pokojnino
GRAWE BLOG
Ali naj varčujem za starost?

V tempu vsakdana in hitro spreminjajočem se toku informacij je pomembno, da razumemo izzive in tveganja, ki jim bomo izpostavljeni v jeseni našega življenja. Prehod iz delovno aktivnega življenja v pokojninsko dobo bo zagotovo eden od najzahtevnejših obdobij v našem življenju.

Nakazujejo se korenite spremembe

Najaktivnejši sloji našega prebivalstva, generacije stare med 15 in 29 ter generacija »X« stara med 30 in 47 let, se danes sooča z demografskimi spremembami v starostni strukturi prebivalcev Slovenije ter vedno večjim primanjkljajem v pokojninski blagajni. Zadnji kazalci kažejo, da je trenutno stanje pokojninske blagajne vzdržno le nekje do leta 2022/2023. V letu 2011 so za enega upokojenca »skrbeli« en in pol delovno aktivnega, v letu 2023 se bo delež po pričakovanjih evropskega statističnega urada izenačil. Le 1 delovno zaposlen na enega upokojenca napoveduje stanje, ki v sedanjem sistemu nikakor ni vzdržno.

Rešitev

Na trgu obstaja veliko možnih finančnih produktov za dodatno pokojninsko varčevanje, kot so delnice, obveznice, vzajemni skladi, mešani skladi ali investicije v žlahtne kovine. Vsaka od naštetih rešitev lahko predstavlja odgovor na zadan cilj, vendar je potrebno razumeti, da mora biti varčevanje, ki nam bo omogočalo dostojanstveno življenje v starosti, podvrženo več kot le mnenju laikov in impulzivnih odločitev.

Naložbeno življenjsko zavarovanje je produkt, s katerim na podlagi dolgoročnega vlaganja pridemo do želenih donosov.

TRIKRAT A

TROJNI A je naložbeno zavarovanje z aktivnim upravljanjem vplačanih sredstev. Slednjega vam ponujajo pri GRAWE zavarovalnici. Produkt s pomočjo dolgoročne naložbene strategije poskrbi za razpršenost sredstev in postopno prilagaja izpostavljenosti tveganju. Naložbeni proces poteka v treh fazah, kar pomeni, da se v prvih letih prične z vlaganjem v bolj tvegane sklade, ki investirajo v delnice, nato se vlaganje premakne v bolj uravnoteženo kombinacijo tveganja in donosa, kjer se investira v mešane sklade, na koncu pa se prične investirati v večinoma manj tvegane naložbe, kot so obveznice.

Naložbena strategija je vnaprej določena in se skozi zavarovalno dobo ne spreminja. Kot prednost naj navedemo tudi, da je izplačilo privarčevanih sredstev možno v obliki rente ali z direktnim nakazilom sredstev na tekoči račun. GRAWE TROJNI A tako predstavlja optimalno rešitev med tveganjem, donosom in varnostjo.

S klikom do več informacij: https://www.grawe.si/trojni-a/

zavarovanje vozil, zavarovalni zastopnik