trojnia

Naložbeno življenjsko zavarovanje

GRAWE TROJNI A

Poskrbite za svoj življenjski standard s sklenitvijo naložbenega življenjskega zavarovanja z aktivnim upravljanjem sredstev GRAWE TROJNI A.

Vlaganje v investicijske sklade velja tudi v nepredvidljivih časih za preudaren in donosen način plemenitenja denarja. Prepustite izkušenim upravljavcem skrb za naložbeno politiko vašega  življenjskega zavarovanja in se veselite donosnih priložnosti, ki jih zagotavlja  zavarovanje GRAWE TROJNI A. Njegova dodatna privlačnost je, da v nasprotju z večino naložbenih življenjskih zavarovanj, za katere so značilni visoki stroški upravljanja, večino vplačane premije usmeri v naložbo za vašo prihodnost.

Skozi vso naložbeno obdobje postopno prilagajamo skupno izpostavljenost tveganju vaših sredstev. Najprej je v ospredju donos, s čimer želimo vaši naložbi zagotoviti dobro kapitalsko osnovo. Za dodatno oplemenitenje vaših naložb v drugi fazi združujemo donos in varnost. V tretji fazi pa je jasen poudarek na varnosti in ohranjanju vrednosti vašega premoženja.

GRAWE TROJNI A vam ponuja številne prednosti:

star
Varnost

Zaupajte izkušenim upravljavcem skladov.

star
Priljagodljivost

Največja prednost zavarovanja GRAWE TROJNI A je naložbena politika, ki predvideva tri faze vlaganja, s čimer se optimalno prilagaja vašemu življenjskemu obdobju in povezuje donos in varnost s pravo mero tveganja. Višina življenjskega zavarovanja je prilagodljiva, izplačila pa lahko prejmete kot pokojnino, rento ali v enkratnem znesku.

star
Donosnost

GRAWE TROJNI A zagotavlja visoko donosnost, saj vlaga v delniške naložbe, obenem pa prihranek in kar največjo prilagodljivostjo.

SECURITY KAG

Za vaša sredstva skrbi družba za upravljanje SECURITY KAG, ki je članica skupine GRAWE, s 25 letnimi upravljavskimi izkušnjami in večkratna prejemnica nagrade za upravljavsko odličnost avstrijske neodvisne finančno-poslovne revije Morningstar. Informacije o skladih lahko spremljate na spletni strani https://www.securitykag.at/.