Preskoči na vsebino

Pretekla ponudba življenjskega zavarovanja

GRAWE TROJNI A

Poskrbite za svoj življenjski standard s sklenitvijo naložbenega življenjskega zavarovanja z aktivnim upravljanjem sredstev GRAWE TROJNI A.

Vlaganje v investicijske sklade tudi v nepredvidljivih časih velja za preudaren in donosen način plemenitenja denarja. Prepustite izkušenim upravljavcem skrb za naložbeno politiko vašega življenjskega zavarovanja in se veselite donosnih priložnosti, ki jih zagotavlja zavarovanje GRAWE TROJNI A. Njegova dodatna privlačnost je, da v nasprotju z večino naložbenih življenjskih zavarovanj, za katere so značilni visoki stroški upravljanja, večino vplačane premije usmeri v naložbo za vašo prihodnost.

Skozi vse naložbeno obdobje postopno prilagajamo skupno izpostavljenost tveganju vaših sredstev. Najprej je v ospredju donos, s čimer želimo vaši naložbi zagotoviti dobro kapitalsko osnovo. Za dodatno oplemenitenje vaših naložb v drugi fazi združujemo donos in varnost. V tretji fazi pa je jasen poudarek na varnosti in ohranjanju vrednosti vašega premoženja.

 

Naložbeni proces GRAWE TROJNI A:

PRIDOBIVANJE KAPITALA IN DONOSA 

V prvi fazi je v ospredju donos, s čimer želimo vaši naložbi zagotoviti dobro kapitalsko osnovo.

VARNOST IN DONOS SREDSTEV

V drugi fazi optimalno združujemo donos in varnost, kjer se dodatno plemeniti vaša naložba.

OHRANITEV PREMOŽENJA

V tretji fazi je jasen poudarek na varnosti in ohranjanju vrednosti vašega premoženja.

GRAWE TROJNI A vam ponuja številne prednosti:

customer_consultant
Varnost

Zaupajte izkušenim upravljavcem skladov.

Donosnost

GRAWE TROJNI A zagotavlja visoko donosnost, saj vlaga v delniške naložbe, obenem pa prihranek in kar največjo prilagodljivost.

Prilagodljivost

Največja prednost zavarovanja GRAWE TROJNI A je naložbena politika, ki predvideva tri faze vlaganja, s čimer se optimalno prilagaja vašemu življenjskemu obdobju in povezuje donos in varnost s pravo mero tveganja. Višina življenjskega zavarovanja je prilagodljiva, izplačila pa lahko prejmete kot pokojnino, rento ali v enkratnem znesku.

Security KAG

Za vaša sredstva skrbi družba za upravljanje SECURITY KAG, članica skupine GRAWE s 25-letnimi upravljavskimi izkušnjami in večkratna prejemnica nagrade za upravljavsko odličnost avstrijske neodvisne finančno-poslovne revije Morningstar. Informacije o skladih lahko spremljate tudi na spletni strani https://www.securitykag.at/.

Opis investicijskih skladov

GRAWE TROJNI A
Trajnostna naložba:

V okviru produkta GRAWE TROJNI A ponujamo našim strankam trajnostni produkt življenjskega zavarovanja z nalaganjem v treh fazah. Pri nalaganju sredstev se uporablja sklad, ki je nosilec avstrijskega znaka za varovanje okolja in ki vključuje trajnostna, socialno-etična in ekološka merila – izključene so neskladne industrijske panoge. Navedeno se naredi z uporabo izključitvenih meril in »Best-in-Class« pristopa pri upravljanju skladov.

 

Informacije o trajnostnem razvoju v skladu z Uredbo o razkritjih najdete tukaj.

 

Sledeči sklad se uporablja v naložbeni strategiji produkta GRAWE TROJNI A: Apollo Nachhaltig Aktien Global

GRAWE info 080 22 40
zavarovanje vozil, zavarovalni zastopnik