Preskoči na vsebino
01. februar 2023 ― Čas branja: 8 min.

NALOŽBENO ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE

Uporabno branje za nove priložnosti.

Predstavljamo prednosti zavarovanja GRAWE #Green4U, za katerega verjamemo, da lahko predstavljajo »jeziček na tehnici« v tem zahtevnem in turbulentnem času pri sklenitvi naložbenega življenjskega zavarovanja. Za začetek je treba izpostaviti čas visoke inflacije, ko smo priča enormni, vsesplošni rasti cen oziroma znatnemu izgubljanju vrednosti našega denarja.

Za ponazoritev  – v letu 2023 je inflacijska stopnja v Sloveniji znašala okoli 10 %, čemur so seveda botrovali energetska kriza kot posledica vojne v Ukrajini, motnje v dobavnih verigah, poletna suša idr. Kljub težavnosti trenutnega ekonomskega okolja in trenutnemu, precej defenzivno naravnanemu stanju splošnega psihološkega profila povprečnega vlagatelja (pretežna nagnjenost k varčevanju zaradi zbujanja finančnih stisk in strahu pred izzivi prihodnosti) pa se je treba ozreti tudi po pozitivnih lastnostih oziroma priložnostih, ki nam jih ta težka situacija navkljub vsemu ponuja.

Zavedati se je namreč treba, da inflacija oziroma razvrednotenje denarja ne prinaša zgolj višjih življenjskih stroškov, pač pa predvsem načenja naše prihranke, tj. tiste, ki so pregovorno »spravljeni pod blazino oziroma v nogavico«. Slednjemu pa se lahko izognemo zgolj in samo z različnimi oblikami naložb, pri čemer je treba nujno upoštevati stari pregovor s področja investiranja, ki se tiče razpršitve tveganja: »Ne dajaj vseh jajc v isto košaro.« Žal je finančna pismenost v Sloveniji na izjemno nizki ravni, zato ne gre pričakovati, da bodo ljudje sami od sebe znali zaščititi svoje premoženje oziroma ga celo oplemenititi.

Ne želimo, da bi težko prigarani prihranki skopneli. GRAWE zavarovalnica ima v svoji paleti produktov enega izmed najatraktivnejših, sodobno, tj. trajnostno naravnanih produktov, ki zraven donosa, ki ga glede na naravnanost našega hišnega upravljavca skladov gre realno pričakovati, kakopak v povezavi s kakovostno razpršenostjo naložb, prinaša tudi enostavnost in priročnost vstopa v svet naložbenja tudi za popolnoma neveščega uporabnika.

Govora je o naložbenem življenjskem zavarovanju GRAWE #Green4U.

Zgodovinsko gledano so pri ohranjanju vrednosti sredstev ob povišani inflaciji delnice med najuspešnejšimi naložbami. Če v to enačbo dodamo še dolgoročnost, ki je na področju vlaganja v investicijske sklade pravzaprav nuja, dobimo zmagovalno formulo, sploh če se zavedamo, da je naložba aktivno upravljana s strani profesionalne družbe za upravljanje, ki zna prilagajati intenziteto izpostavljenosti denarnih sredstev različnim finančnim tveganjem.

Poglejmo si primer.

V kolikor na varčevalnem računu, na katerega smo pred enim letom položili 10.000 EUR, obrestna mera, ki jo lahko pričakujemo, znaša 0,1 %, bi sedaj na računu imeli 10.010 EUR. Vse lepo in prav, če realne vrednosti teh sredstev ne bi napadla visoka inflacija. Kupna moč 10.000 EUR pred enim letom se je do danes znižala za več kot 1000 EUR. Če bi inflacija na tej ravni vztrajala še dve leti, bi realna vrednost zneska v treh letih padla na dobrih 7.200 EUR. Izredno slaba novica za denarne prihranke na bankah in v pregovornih »nogavicah«. V nasprotnem primeru pa bi sredstva, naložena v sklad z letnim donosom npr. 10 %, kljub inflaciji zagotovo ohranila realno vrednost.

V zavest si je treba vcepiti dejstvo, da ko cene na borzi padajo, vlagatelji pravzaprav dobivajo več dolgoročne vrednosti za svoj denar, na drugi strani pa ko cene naraščajo, dobivajo manj. Temu pojavu pravimo volatilnost, ki je pravzaprav naša zaveznica na področju naložb in ne naša sovražnica, ki v očeh povprečnega človeka predstavlja strah, tveganje in negotovost. Če pogledamo zadevo skozi prizmo dolgoročnosti, vlagatelji v povprečju torej plačujejo ugodno povprečno ceno. Ta fenomen imenujemo »Cost average effect«. Po domače povedano – če delnico ali enoto delniškega sklada kupimo na določenem dnu (npr. marca 2020, ko je naša življenja presekala pandemija COVID-19 in ko se je delniški trg tako rekoč sesul sam vase) in jo prodamo na vrhu, bomo zaslužili oziroma ustvarili donos. Tako preprosto. Res pa je, da povprečna oseba nima niti časa niti znanja, da bi v kompleksnem svetu naložb znala to sama udejaniti.

Na navedeno lahko apliciramo ključni prednosti naložbenega življenjskega zavarovanja:

a) aktivno upravljanje vlagateljevih sredstev skozi inovativno trifazno naložbeno strategijo, ki posnema naložbeno strategijo življenjskega cikla. Aktivno upravljanje in trifazna naložbena strategija povprečnemu vlagatelju omogočata brezskrbno vlaganje brez pretiranih skrbi na področju uravnoteženja donosa in prevzetega tveganja;

b) trajnostno naravnane naložbe. Vsi skladi, ki sestavljajo naše naložbeno življenjsko zavarovanje, so popolnoma trajnostno naravnani, kar pomeni, da je več kot 50 % sredstev naloženih v vrednostne papirje podjetij, ki so trajnostno naravnana. Če se zazremo v okolje, v katerem prebivamo, hitro ugotovimo, da je trajnostni razvoj vsepovsod okoli nas – papirnate slamice, električna vozila, sončne elektrarne, recikliranje, naraščanje pomena pitne vode, sprejemanje zakonov o dolgotrajni oskrbi idr. Slednje nikakor ni naključje, pač pa posledica odločitve Evropske zveze (Evropski zeleni dogovor, ki svoje bistvo črpa iz Agende 2030 in Pariškega podnebnega sporazuma), da bo do leta 2050 podnebno nevtralna.

V ozadju je seveda zakonodaja in ogromna količina denarnih sredstev za tiste (države, podjetja), ki bodo želeli biti trajnostni. Na tem mestu si velja zapomniti, da evropska zakonodaja predvideva, da bo po juniju leta 2024 treba biti trajnostno naravnan, kar pomeni veliko naložbeno priložnost, v kolikor bomo dovolj hitro stopili v trajnostno naložbo oziroma »ujeli vse hitrejši vlak«.

V sklopu zaščite in hkratnega plemenitenja sredstev naših strank pa smo poskrbeli tudi za robne primere, ko stranke nujno potrebujejo določena denarna sredstva, nihče pa si ne želi, da bi zavarovalno pogodbo prekinili. GRAWE #Green4U tako vsebuje možnost dviga predujma, ki ni obremenjen z davkom od prometa zavarovalnih poslov (8,5 %) in ne z obrestmi na predujem, tako da stranka lahko po treh letih (v kolikor kritna rezervacija znaša najmanj 500 EUR) tako rekoč brez stroškov pride do svojega denarja. Obenem pa smo z uvedbo naknadnih vplačil poskrbeli za tiste, ki želijo dodatno plasirati večja sredstva v naložbo.

Odločite se za naložbeno življenjsko zavarovanje za boljši in zeleni jutri, GRAWE #Green4U.

Beni Bruči in Nejc Fekonja

20. januar 2023 ― Čas branja: 5 min.
Čas novoletnih zaobljub
Preberi več
zavarovanje vozil, zavarovalni zastopnik