Preskoči na vsebino
GRAWE NOVICE

GRAWE v 2018 z 0,7 milijona evrov dobička

12. marec 2019

Skupščina delničarjev GRAWE zavarovalnice seznanjena z odličnimi rezultati preteklega poslovnega leta.

Delničarji GRAWE zavarovalnice d. d. so se na današnji skupščini seznanili s poslovnimi rezultati preteklega leta, ki so za nadaljnji razvoj in poslovanje družbe več kot uspešni. Poslovno leto 2018 so zaključili z 0,7 milijona evrov dobička, pri čemer so s 43,3 milijona evrov skupnih prihodkov od zavarovalnih premij presegli zastavljene načrte in število sklenjenih zavarovanj povečali na več kot 372.000.

Današnja skupščina je delničarjem postregla z rezultati preteklega leta, ki ga je GRAWE zavarovalnica zaključila s čistim dobičkom višini 0,7 milijona evrov. Kot je povedal predsednik uprave GRAWE zavarovalnice d. d., Marko Mikić, so rezultati v letu 2018 omogočili, da so presegli zastavljene načrte in dosegli rekordno vrednost v več kot četrt stoletni zgodovini. Obenem je poudaril, da so leto 2018 zaključili z dobičkom in s četrtim zaporednim letom zelo intenzivne rasti na področju premoženjskih zavarovanj, zaradi česar vsi kazalniki in nenehen razvoj na področju nudenja strankam prijaznih storitev dokazujejo, da je prihodnost GRAWE zavarovalnice zagotovo perspektivna in intenzivna.
GRAWE zavarovalnica zabeležila rekordno vrednost poslovanja
V GRAWE zavarovalnici so v lanskem letu povečali število sklenjenih zavarovanj za 18.885 pogodb, kar skupaj znaša 372.785 sklenjenih zavarovanj. V letu 2018 je zavarovalnica izplačala 21.808 odškodnin in zavarovalnin. Obračunane zavarovalnine in kosmati zneski za izplačilo škod GRAWE zavarovalnice v 2018 so znašali 31,0 milijona evrov, kosmati prihodki od zavarovalnih premij pa kar 43,3 milijona evrov, od tega 26,8 milijona evrov na področju premoženjskih zavarovanj. Ukrepi na področju razvoja zavarovanj, kvalitetnega svetovanja in servisa strank ter premišljene distribucije dvigujejo stopnjo zadovoljstva strank, kar se odraža tudi na rasti zaračunanih premij v višini 1,67 odstotka. Visoko rast so dosegli tudi na področju zavarovanj nepremičnin, prav tako so se povišale bruto obračunane premije za avtomobilska zavarovanja na 14,7 milijonov evrov, kar je za 5,2 odstotka več kot leta 2017.
Skupna višina zavarovalnih vsot iz naslova življenjskih zavarovanj je konec leta 2018 znašala 484 milijonov evrov, kar je za 1,2 odstotka več kot prejšnje leto. Strankam GRAWE zavarovalnice, ki imajo sklenjeno življenjsko zavarovanje z udeležbo na dobičku, se vsako leto pripiše dobiček iz poslovanja. Tako so dobiček pripisali več tisoč strankam, in sicer v skupni vrednosti 10,3 milijona evrov.
Predstavljeni poslovni rezultati preteklega leta so bili na današnji skupščini ocenjeni kot uspešni, delničarji pa so ob zaključku podelili razrešnico upravi in nadzornemu svetu za delo v preteklem poslovnem letu ter sprejeli predlog o delitvi dobička iz poslovnega leta 2018. Le-ta ostane nerazporejen in se prenese v naslednje obdobje, s čimer se povečuje razvojni potencial zavarovalnice.
V GRAWE ponosni na najvišjo stopnjo solventnosti
Z upravljanjem finančnih naložb so v GRAWE stabilizirali finančni položaj zavarovalnice. Vrednost finančnih naložb znaša 187 milijonov evrov, s čimer je GRAWE zavarovalnica ena od kapitalsko najstabilnejših finančnih institucij v Sloveniji.
GRAWE zavarovalnica d. d. glede na izkazano solventnost, ki je zelo pomembno merilo uspešnosti poslovanja zavarovalnice, izkazuje največjo varnost med slovenskimi zavarovalnicami. Dosežena raven solventnosti, ki glede na zadnje merjenje znaša 369 %, predstavlja tudi v evropskem merilu vrhunsko kvaliteto upravljanja zavarovalnice.

zavarovanje vozil, zavarovalni zastopnik