Preskoči na vsebino
GRAWE NOVICE

GRAWE v letu 2020 z rastjo

16. marec 2021

GRAWE zavarovalnica, d. d., je svoje delničarje seznanila z dobrimi rezultati lanskoletnega poslovanja. Pojav pandemije je v marcu pomenil upočasnitev poslovanja, a z novimi tehničnimi rešitvami je prodaja stekla. Poslovno leto 2020 smo zaključili z 1,3 milijona evrov dobička, pri čemer smo s 47,1 milijona evrov skupnih prihodkov od zavarovalnih premij dosegli rast poslovnih rezultatov.

Delničarji GRAWE zavarovalnice, d. d., so se na skupščini seznanili z rezultati preteklega leta, ki ga je GRAWE zavarovalnica zaključila s čistim dobičkom v višini 1,3 milijona evrov. Dobiček izhaja predvsem iz naložb v vrednostne papirje. V letu 2020 je bil dosežen največji obseg poslovanja GRAWE zavarovalnice v zadnjih 30 letih, s čimer smo potrdili, kako uspeti s trudom in znanjem, ki smo ga v vseh teh letih prejeli od skupine. Ključ do uspeha je vsekakor tudi v razumevanju spreminjajočih se potreb zavarovancev.

Kot je povedal predsednik uprave GRAWE zavarovalnice, d. d., Marko Mikić, so rezultati v letu 2020 omogočili, da smo dosegli med letom znižane zastavljene načrte in rekordno vrednost prihodkov od zavarovalnih premij od začetkov ustanovitve v letu 1990.

»Pandemija je zaznamovala leto 2020. V kriznih časih se pokaže pomembnost povezanosti in izmenjave izkušenj ter dobrih praks na ravni GRAWE zavarovalnice in celotnega koncerna. Spremembe in prilagoditve smo sprejeli na vseh področjih poslovanja. Pomembna vrednota ostaja pozitivna naravnanost in spoštljiv ter sočuten odnos med sodelavci in strankami.

Rezultati potrjujejo, da svoje delo opravljamo dobro. So tudi priznanje in pohvala za delo usklajene skupine ambicioznih posameznikov, naših sodelavcev, ki z visoko poslovno etiko spodbujajo ne le nastanek uspešnega poslovnega okolja, temveč tudi odgovornega podjetja.« je povedal Marko Mikić, predsednik uprave GRAWE zavarovalnice, d. d..

 

GRAWE zavarovalnica zabeležila rekordno raven poslovanja

 

V GRAWE zavarovalnici smo v lanskem letu izplačali 22.363 odškodnin in zavarovalnin. Obračunane zavarovalnine in kosmati zneski za izplačilo škod GRAWE zavarovalnice v letu 2020 so znašali 32,5 milijona evrov, kosmati prihodki od zavarovalnih premij pa kar 47,1 milijona evrov, od tega 31,2 milijona evrov na področju premoženjskih zavarovanj. Število sklenjenih zavarovanje se je znižalo, a kljub temu smo sklenili 398.195 zavarovanj. Ukrepi na področju razvoja zavarovanj, kvalitetnega svetovanja in servisa strank ter premišljene distribucije predvsem na daljavo dvigujejo stopnjo zadovoljstva strank, kar se kaže tudi v rasti zaračunanih premij v višini 1,0 odstotka. Visoko rast smo dosegli tudi na področju premoženjskih zavarovanj. Zavarovanje zgradb in opreme se je v povprečju povišalo za 7,6 odstotka, prav tako so se povišale bruto obračunane premije za avtomobilska zavarovanja, in sicer na 19,6 milijona evrov, kar je za 2,0 odstotka več kot leta 2019.

Skupna višina zavarovalnih vsot iz naslova življenjskih zavarovanj je konec leta 2020 znašala 505 milijonov evrov, kar je za 4,3 odstotka več kot prejšnje leto. Dobiček iz poslovanja se je pripisal več tisoč strankam GRAWE zavarovalnice, ki so imele sklenjeno življenjsko zavarovanje z udeležbo pri dobičku v skupni vrednosti 8,4 milijona evrov.

Predstavljeni poslovni rezultati preteklega leta so bili na skupščini ocenjeni kot uspešni, delničarji pa so ob zaključku podelili razrešnico upravi in nadzornemu svetu za delo v preteklem poslovnem letu ter sprejeli predlog o delitvi dobička iz poslovnega leta 2020. Ta ostane nerazporejen in se prenese v naslednje obdobje, s čimer se povečuje razvojni potencial zavarovalnice.

zavarovanje vozil, zavarovalni zastopnik