Preskoči na vsebino
GRAWE NOVICE

Katero življenjsko zavarovanje izbrati?

01. marec 2018

Za dolgoročno upravljanje svojega premoženja je pametno izbrati naložbeno življenjsko zavarovanje, pri katerem se zavarujemo za primer smrti, del zavarovanja pa se giblje sorazmerno z gibanjem določenih vrednostnih papirjev oziroma naložbenih portfeljev.

•   Kdaj pričeti z varčevanjem?

Nikoli ni prehitro za varčevanje. Zavedati se moramo logike obrestno obrestnega računa, katerega enostavna razlaga pove, da če začnemo varčevati prej, mesečno vplačujemo manjšo premijo, do konca delovne dobe pa privarčujemo več. Zgodovinska spoznanja kažejo, da se večina prebivalcev prepozno odloči za varčevanje in želijo ujeti zadnji vlak pred odhodom v pokoj.

•   Zakaj se odločiti za naložbeno življenjsko zavarovanje?

Na trgu obstaja veliko finančnih produktov za dodatno pokojninsko varčevanje, kot so delnice, obveznice, vzajemni skladi, mešani skladi in drugi. Vendar, če bi želeli v večino teh finančnih produktov investirati bi se soočali z visokimi stroški in poplavo informacij, ki so običajnemu prebivalcu neznane. Povprečen Slovenec nima časa, znanja in denarja za investiranje v navedene finančne produkte, zato je naložbeno življenjsko zavarovanje, kot kombinacija dolgoročnega varčevanja in življenjskega zavarovanja, prava izbira.

•   Z  aktivnim upravljanjem sredstev pravzaprav prevzamemo nadzor nad svojo finančno prihodnostjo. Produkt TROJNI A zavarovalnice GRAWE je novost na tem področju. Za kakšno zavarovanje gre?

Nov produkt GRAWE TROJNI A je naložbeno zavarovanje z aktivnim upravljanjem vplačanih sredstev. Produkt s pomočjo dolgoročne naložbene strategije poskrbi za optimalno razpršenost sredstev in postopno prilaganje izpostavljenosti tveganju. Naložbeni proces poteka v treh fazah, kar pomeni, da v prvih letih prične z vlaganjem v bolj tvegane sklade, ki investirajo v delnice. Nato preide v bolj uravnoteženo kombinacijo tveganja in donosa, kjer investira v mešane sklade, na koncu pa v večinoma manj tvegane naložbe, kot so obveznice in pokojninske sklade. Kot prednost naj navedem, da je možno izplačilo privarčevanih sredstev v obliki rente ali z direktnim nakazilom sredstev na tekoči račun. Priporočal bi ga, ker predstavlja optimalno rešitev med tveganjem in donosom. Z zavarovanje GRAWE TROJNI A stranke že z minimalnimi sredstvi investirajo v delnice svetovno znanih podjetij kot so Apple, Microsoft, Johnson&Johnson ter drugih.  

•   Kaj pa ponuja TROJNI A+?

Poudariti moram, da je to strankam najbolj prijazen produkt naložbenega življenjskega zavarovanja na trgu, ker gre za razpršitev stroškov zavarovanja na celotno obdobje in ne na prva tri leta, kot je običajno. Tako imajo stranke višje odkupne vrednosti in zato se njihov denar hitreje plemeniti. Produkt je edinstven na slovenskem trgu in predstavlja etičen način obračuna stroškov zavarovancem glede na ostale primerljive produkte.

•   Zakaj je zavarovanje še posebej primerno za managerje, direktorje in vodilni kader na splošno?

Večina predstavnikov vodilnih kadrov je zelo zasedena in obremenjena z vsakdanjimi poslovnimi odločitvami. Veliko je tudi takšnih, ki so dalj časa na poslovnih potovanjih in iskanju priložnosti na tujih trgih, zato je prosti čas za njih največje vrednosti. Seveda ga želijo uporabiti čim manj stresno in zavarovanje jim daje določeno mirnost v primeru najhujših možnih scenarijev, ki jih lahko doletijo. Po navadi se zavedajo nujnosti zavarovanja šele takrat ko pride do škode, kar pa ni pravilno. Čim prej je potrebno poskrbeti za svojo varnost, varnost družine, nepremičnin in premičnin ter jih zavarovati.

 

zavarovanje vozil, zavarovalni zastopnik