Preskoči na vsebino
10. marec 2021 ― Čas branja: 2 min.

INTERVJU: Simon Husar, član uprave

Kaj GRAWE zavarovalnica predstavlja na slovenskem zavarovalnem trgu?

GRAWE zavarovalnica je eden od štirih kompozitnih ponudnikov na slovenskem zavarovalnem trgu, obenem pa resna, ambiciozna in stabilna finančna institucija, ki je zrasla na temeljih poguma, lastnega razvoja in predvsem tradicije ter dobrih poslovnih praks. Organska rast, za dosego katere smo ves čas svojega obstoja stremeli h kvaliteti in dovršenosti, je omogočila, da dandanašnji nastopamo v vlogi odgovornega in resnega delodajalca, hkrati pa v vlogi korektnega in kooperativnega poslovnega partnerja, pri čemer veliko pozornost posvečamo vzajemnemu spoštovanju, zaupanju in socialni varnosti, kar so ne nazadnje prepoznale tudi naše stranke. Številke nas uvrščajo med pomembne ponudnike zavarovanj v Sloveniji, naša velika prednost pa je, da smo del koncerna GRAWE, ki združuje ne samo zavarovalnice, temveč tudi druga finančna in nepremičninska podjetja v Avstriji in celotni jugovzhodni Evropi. Koncernska instrumentarij in znanje nam omogočata, da z našimi naložbami na mednarodne finančne trge stopamo z minimalnimi stroški, kar je vsekakor velika konkurenčna prednost.

 

Kako se je razvijala GRAWE zavarovalnica?

Začetki GRAWE zavarovalnice segajo v leto 1989, ko so se začela pripravljalna dela za ustanovitev prve tuje zavarovalnice na takrat še jugoslovanskih tleh in ko smo tedaj še iz Beograda prejeli dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov. Leta 1990 smo se pod imenom PRIMA mešana zavarovalna družba prvikrat pojavili na slovenskem zavarovalnem trgu, na katerega smo prinesli ne samo svežino, temveč tudi novo, drugačno in tržno usmerjeno znanje. Na trg nismo stopili s prevzemom, pač pa s ustanovitvijo, kar je pomemben pokazatelj naravnanosti našega razvoja. Sami smo razvijali strokovne kadre, hkrati pa prinesli nič koliko inovacij, ki so se izkazale kot korak v pravo smer na slovenskem zavarovalnem trgu. Na tem mestu bi omenil zgolj zavarovanje z valutno klavzulo in zavarovanje na novo vrednost.

V svojih začetkih smo izkoristili trend rasti na trgu življenjskih zavarovanj v 90-ih letih prejšnjega stoletja in se uveljavili kot pretežno življenjska zavarovalnica. Seveda smo kot kompozitni ponudnik že takrat ponujali tudi premoženjska zavarovanja, ki danes predstavljajo pretežen del poslovanja družbe. Plod 10. skupščine delničarjev v februarju leta 2001 je preimenovanje v današnjo GRAWE zavarovalnico, d. d., hkrati pa je to bil trenutek, ko smo začenjali pripravo sprememb naše strateške naravnanosti. Če so bili naši začetki zaradi ugodnih trendov usmerjeni v življenjska zavarovanja, se je danes tehtnica prevesila na drugo stran, tj. k neživljenjskim oziroma premoženjskim zavarovanjem. Lahko bi rekel, da se je strateški premik k neživljenjskim zavarovanjem začel leta 2005, ko smo v paleto zavarovanj, ki jih ponujamo, dodali avtomobilska zavarovanja. Danes je razmerje med življenjskimi in premoženjskimi zavarovanji 35:65, kar je pomemben pokazatelj naše trenutne strateške usmerjenosti.

Kljub usmerjenosti v tradicijo in spoštovanju preteklega ter sledenju trendom na slovenskem zavarovalnem trgu ohranjamo našo naravnanost k stranki, o čemer pričajo številne inovacije, ki iz leta v leto izboljšujejo uporabniško izkušnjo naših strank. Kot institucija, ki je skozi celotno zgodovino izzive preteklosti sprejemala kot priložnosti, da ustvarimo nekaj dobrega, bomo tudi v prihodnje sledili zastavljeni strategiji in ostali stabilen, čvrst in socialno naravnan partner.

 

Katere novosti ali spremembe je v GRAWE zavarovalnici povzročila razglasitev epidemije?

Moram reči, da nas epidemija ni ulovila nepripravljene. Kot k stranki naravnana institucija smo v preteklih letih skušali izboljšati uporabniško izkušnjo, plod česar je zagotovo razvoj področja sklepanja zavarovanj na daljavo. Na to področje lahko uvrstimo tako imenovani elektronski podpis na daljavo in digitalizacijo naših delovnih procesov – v mislih imam predvsem delovne procese na področju reševanja škodnih oziroma zavarovalnih primerov, kjer smo vzpostavili dovršene delovne procese, ki so ne samo skrajšali postopke, temveč tudi omogočili našim strankam, da lahko večino zadev z zavarovalnico uredijo iz udobja naslanjača.

Razglasitev epidemije je vsekakor vplivala na vsa področja poslovanja, vendar smo to skušali sprejeti kot priložnost, da uvedemo še kakšno novost, nadgradnjo oziroma izboljšavo, s čimer bomo strankam v prihodnje omogočili kar najboljšo uporabniško izkušnjo. Tudi v tem trenutku zelo pospešeno potekajo projekti, ki ponujajo odgovore in rešitve za tovrstne izzive. V kratkem jih lahko pričakujete.

 

Na kaj v svoji karieri ste najbolj ponosni in kaj vas pri vašem delu motivira?

To je eno najtežjih vprašanj, kar jih lahko zastavimo človeku. Zavarovalništvo se je tihoma vgradilo v moj DNK, tako da me motivira že samo delovanje v panogi. Definitivno pa moram na tem mestu omeniti inovacije, kjer smo v vrhu znotraj GRAWE skupine, potem nenehno iskanje novih in učinkovitih načinov poslovanja ter biti priča rasti in razvoju zavarovalnice. Motivirajo me tudi ambiciozni sodelavci in njihovo prizadevanje, da bi skupaj ustvarili nekaj dobrega, boljšega. Na to in na svoj prispevek v tej zgodbi o uspehu sem ne nazadnje tudi zelo ponosen.

 

02. marec 2021 ― Čas branja: 5 min.
Pogovor z Majo Spera Trampuž, zavarovalno zastopnico
Preberi več
zavarovanje vozil, zavarovalni zastopnik