Preskoči na vsebino
16. oktober 2023 ― Čas branja: 9 min.

Kaj je franšiza?

V zavarovalništvu pogosto slišimo izraz franšiza. Če poenostavimo, franšiza pomeni, da stranka v škodnem primeru določen znesek za popravilo prispeva sama, preostale stroške pa krije zavarovalnica. Da se boste znali ustrezno odločiti, ko boste želeli zavarovati svoje potrebe, v tem prispevku podrobneje pojasnjujemo izraz franšiza ter prednosti in slabosti zavarovanj, ki jo vsebujejo.

 

Franšiza: opredelitev

Franšiza je lastna udeležba zavarovanca pri škodi, ki se s podpisom pogodbe strinja, da bo dogovorjeni del škode plačal iz lastnega žepa. Zavarovalnica s tem zagotovi, da bodo zavarovalna premije ostale nizke, za zavarovanca pa je spodbuda, da ustrezno pazi na zavarovane reči. Vrednost franšize je lahko različna in je odvisna od vrste zavarovanja in zavarovalne pogodbe. Običajno je opredeljena kot absolutni znesek ali kot odstotek škode.

 

Vrste franšiz

V zavarovalništvu poznamo različne vrste franšiz, ki so odvisne od vrste zavarovanja in zavarovalne vsote. Najpogosteje se omenja odbitna franšiza, vendar je ta zgolj ena od vrst franšiz.

Glede na znesek oziroma vrednost se franšize delijo na:

 • franšize v absolutnem znesku: V tem primeru se zavarovanec z zavarovalnico dogovori, da bo v škodnem primeru sam kril določen znesek škode. Če je višina takšne (odbitne) franšize denimo 100 evrov, to pomeni, da bo zavarovanec prvih 100 evrov škode kril sam:
 • franšize v odstotku škode: Če sklene zavarovanje s takšno franšizo, zavarovanec krije določen odstotek škode. (Odbitna) franšiza v višini 10 % pomeni, da bo sam kril 10 % škode;
 • kombinacija obeh: Relativno pogosta je tudi kombinacija obeh zgornjih franšiz. Tak primer je denimo zavarovalna polica z 10-odstotno odbitno franšizo, pri kateri zavarovanec v vsake primeru krije najmanj 500 evrov;
 • progresivne franšize v absolutnem znesku: V tem primeru se znesek soudeležbe zavarovanca viša glede na višino škode. Zavarovanec se lahko z zavarovalnico denimo dogovori, da bo kril 100 evrov, če bo škoda znašala do 500 evrov, in 200 evrov, če bo škoda znašala več kot 500 evrov.
 • franšize izražene v časovni enoti: Pri nekaterih zavarovanjih je lahko franšiza izražena tudi v časovni enoti, ko zavarovalnica povrne škodo, ki nastane po nekaj dneh (npr. v primeru obratovalnega zastoja).

Poleg tega razlikujemo med splošnimi franšizami, ki krijejo vse vrste škodnih primerov, in omejenimi franšizami, ki veljajo le za določene škodne dogodke. Kot vidite, je zato zelo pomembno, da pred sklenitvijo zavarovanja natančno preberete in se seznanite s franšiznimi določbami.

 

Vpliv franšize na ceno zavarovanja

Franšiza je pomemben dejavnik, ki vpliva na ceno zavarovanja. Franšize se lahko med zavarovalnicami močno razlikujejo in se praviloma opredelijo obsklenitvi zavarovanja. Praviloma velja: čim višja je franšiza, tem nižje so zavarovalne premije. Razlog za to je, da zavarovalnica pri visokih franšizah prevzame manjše tveganje, saj bo del stroškov kril zavarovanec. Premije so zato ustrezno nižje.

Ob sklenitvi zavarovanja je pomembno, da razmislite, kaj višja franšiza pomeni za vas, če pride do škodnega primera. Nižje zavarovalne premije so seveda privlačne, vendar pomenijo tudi, da bo treba v primeru škode globlje seči v žep. Zato vam priporočamo, da ob tem skrbno premislite o svojih finančnih zmožnostih, tveganju, ki ste ga pripravljeni prevzeti, in morebitnih drugih dejavnikih.

Pogosto je morda bolj smiselna odločitev za srednje visoko franšizo, s katero višino zavarovalne premije le nekoliko omejite, saj se s tem ne spuščate v preveliko finančno tveganje. Priporočamo vam tudi, da vam pri odločitvah v zvezi s franšizami pomaga zastopnik GRAWE, s katerim boste prav gotovo našli svojim razmeram prilagojeno uravnoteženo razmerje med višino premije in zavarovalnim kritjem.

Pogosto zastavljena vprašanja:

Kdaj je smiselno skleniti zavarovanje s franšizo?

Odgovor na vprašanje o smiselni franšizi je odvisen od številnih dejavnikov in okoliščin posameznika. Pri določanju pa vam vseeno lahko pomagamo z nekaj nasveti. Bodite pozorni na:

 • finančne zmožnosti: Preučite svoje finančne zmožnosti in ugotovite, kako veliko škodo ste zmožni kriti sami, če pride do škodnega primera. Previsoka odbitna franšiza vas lahko finančno preveč obremeni, medtem ko lahko zaradi prenizke franšize plačujete prevelike zavarovalne premije;
 • stopnjo tveganja: Premislite o tem, kakšno tveganje ste pripravljeni sprejeti. Visoka odbitna franšiza je sicer povezana z nižjimi premijami, vendar pomeni tudi, da v škodnem primeru večji del stroškov krijete sami;
 • stroške zavarovanja: Preverite razmerje med zneski zavarovalnih premij in različnimi višinami franšiz. V nekaterih primerih lahko z višjo odbitno franšizo precej prihranite, saj z nižjo franšizo plačujete višje premije;
 • vrsto zavarovanja: Različne vrste zavarovanj predvidevajo različne odbitne franšize. Pozanimajte se o tem, katere odbitne franšize se najpogosteje sklepajo v okviru zavarovanja, o katerem razmišljate, in pretehtajte prednosti in slabosti;
 • individualne dejavnike: Če ste lastnik dragega avtomobila, je nižja odbitna franšiza v okviru, denimo, zavarovanja avtomobilskega kaska, smiselna izbira, saj bo zavarovalnica v primeru nesreče nosila večje stroške popravil.

Pri izbiri franšize se posvetujte s svojim zavarovalnim agentom GRAWE, ki vam bo svetoval, katera najbolj ustreza vašim okoliščinam in potrebam.

 

Katera zavarovanja vsebujejo franšizo?

Franšizo je mogoče skleniti v okviru različnih zavarovanj, ki jih ponuja GRAWE. Med najpogostejšimi so:

 • avtomobilska zavarovanja: Zavarovanje avtomobilskega kaska običajno vključuje odbitno franšizo, v skladu s katero v primeru nesreče ali škode zavarovanec sam krije dogovorjeni znesek;
 • premoženjska zavarovanja: Tudi premoženjska zavarovanja lahko sklenete s franšizo, denimo za škodo na stavbi ali na stvareh vašega doma. Zavarovanec na primer krije del stroškov, če pride do škode zaradi požara ali vlomne tatvine;
 • turistična zavarovanja: V okviru turističnih zavarovanj je predvidena odbitna franšiza za stroške zdravstvene obravnave v tujini;
 • zavarovanje odgovornosti: Pri zavarovanju odgovornosti se odbitna franšiza sicer sklepa zelo redko.

Slednjič je pomembno vedeti tudi, da odbitna franšiza ni avtomatično vključena v vsa zavarovanja. Vprašajte o njih zastopnika GRAWE, ki vam bo z veseljem pomagal pri odločitvi.

 

06. september 2023 ― Čas branja: 7 min.
Erika Perhavec, zavarovalna zastopnica
Preberi več
zavarovanje vozil, zavarovalni zastopnik