Preskoči na vsebino
05. januar 2021 ― Čas branja: 5 min.

Logotip skozi čas

Kratka zgodovina GRAWE imena in logotipa.
1828 - 1872

Družba Grazer Wechselseitige Versicherung AG [Graška vzajemna zavarovalna družba d. d.] je bila ustanovljena leta 1828 kot »k. k. privilegierte innerösterreichische wechselseitige Brandschaden-Versicherungs-Anstalt für Steiermark, Kärnten und Krain« [Cesarsko-kraljevska priviliegirana vzajemna zavarovalnica proti požaru za notranje avstrijske dežele Štajersko, Koroško in Kranjsko]. Leta 1872 so iz njenega imena odstranili »notranjeavstrijske dežele« in družba je začela poslovati kot »k. k. privilegierte wechselseitige Brandschaden-Versicherungs-Anstalt in Graz" [Cesarsko-kraljevska privilegirana vzajemna zavarovalnica proti požaru v Gradcu].

logo
1872 - 1918

Z ustanovitvijo Avstrijske republike leta 1919 je iz imena odpadel opis »cesarsko-kraljevska«, dvoglavega orla, ki je predstavljal Avstro-Ogrsko monarhijo, pa je zamenjal stiliziran enoglavi orel nove države.

logo
1918 - 1938

Po priključitvi Avstrije Tretjemu rajhu marca 1938 se je družba preimenovala v »Wechselseitige Versicherungsanstalt Südmark« [Vzajemna zavarovalna družba za Južno Štajersko].

logo
1938 - 1944

Po koncu druge svetovne vojne leta 1945 je sledilo novo preimenovanje, to pot v »Wechselseitige Versicherungsanstalt in Graz« [Vzajemna zavarovalna družba v Gradcu].

logo
1945 - 1968

V tem obdobju so ime skrajšali v »Grazer Wechselseitige Versicherung« [Graška vzajemna zavarovalnica], za napis pa so izbrali tudi bolj sodobno pisavo.

logo
1969 - 1986

1987 sta sledili dve pomembni spremembi: ponovno je bila izbrana sodobnejša oblika logotipa, podjetje pa je želelo v svojem imenu poudariti solidarnost: »Grazer Wechselseitige – Versicherung auf Gegenseitigkeit« [Graška vzajemna zavarovalnica – zavarovanje na podlagi solidarnosti]. Cilj teh sprememb je bil ustvariti blagovno znamko s prepoznavnima imenom in vizualno podobo.

logo
1987 - 1991

Iz dodatka imenu »zavarovanje na podlagi solidarnosti« je nastala »zavarovalna delniška družba«.

logo
Od 1992 do danes

S preoblikovanjem vzajemne zavarovalnice v zavarovalno delniško družbo leta 1991 se začne uporabljati ime GRAWE, ki je okrajšava za Grazer Wechselseitige Versicherung AG [Graška vzajemna zavarovalnica d.d.]. To krajše ime se je sicer precej uveljavilo že pred tem, tudi v javnosti. Od 1992 se uporablja tudi ime GRAWE-Vermögensverwaltung [GRAWE upravljanje premoženja], ki predstavlja nepremičninski del GRAWE skupine.

29. december 2020 ― Čas branja: 5 min.
30 let delovanja GRAWE zavarovalnice v Sloveniji
Preberi več
zavarovanje vozil, zavarovalni zastopnik