Preskoči na vsebino
29. april 2021 ― Čas branja: 6 min.

Zakaj in kako zavarovati vozilo?

»Lastnik prometnega sredstva mora zavarovanje, ki je po tem zakonu obvezno, skleniti, preden začne prometno sredstvo uporabljati v prometu, in zavarovanje obnavljati, dokler je prometno sredstvo v uporabi.« Tako pravi 2. člen Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št. 93/07 s spremembami in dopolnitvami). Torej, preden greste vozilo registrirat, potrebujete zavarovalno polico, na kateri se jasno vidi, da ste za vozilo sklenili zavarovanje avtomobilske odgovornosti pri enem od šestih ponudnikov na slovenskem tržišču. Te zavarovalnice s sedežem v Sloveniji so Zavarovalnica Triglav, Zavarovalnica Sava, Zavarovalnica Generali, GRAWE zavarovalnica in podružnici tujih zavarovalnic Croatia zavarovanje in Allianz Slovenija[1]. Tako vas je zakon prisilil, da sklenete zavarovanje, s katerim se zaščitijo tretje osebe, ki jim boste vi morda povzročili škodo. Kaj pa vaša škoda? Za to pa potrebujete kasko zavarovanje, zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih poškodb, nezgodno zavarovanje potnikov, zavarovanje pomoči na cesti oziroma asistence in tako naprej. Ja, je kar velik izbor tako imenovanih prostovoljnih zavarovanj, pri katerih je težko ohraniti pregled in ugotoviti, kaj poleg obveznega zavarovanja res potrebujemo. Ker je osnovni namen zavarovanja ta, da se nam v primeru nastanka škodnega dogodka povrne izgubljeno, se je treba vprašati, ali si lahko takšno izgubo krijemo sami ali pa za te primere vendarle potrebujemo zavarovalnico in je naš strošek v bistvu zgolj premija, ki jo za to zavarovanje plačamo. Kdaj se nam torej splača biti brez zavarovanja? Pri razmisleku glede tega, ali naj sklenete tudi kasko zavarovanje, je bistveno vprašanje, kakšen avto imate, koliko je star, koliko je še vreden v primeru prodaje, koliko se vozite in, ne nazadnje, kako visok izdatek vam omogoča vaš proračun, če bi škodo morali kriti sami.

 

Zakaj je vse to pomembno?

Začnimo pri vrednosti vašega vozila. V zavarovalništvu poznamo dve vrednosti vašega vozila. In sicer vrednost vašega vozila, ki jo je vozilo imelo, ko je bilo novo, to je tako imenovana novonabavna vrednost vozila. Ta vrednost vozila je pri kasko zavarovanju zavarovalna vsota, po kateri se izračuna premija in do te višine je vaše vozilo tudi zavarovano. In če si ne želite imeti podzavarovanega vozila, mora biti v to vrednost vključena tudi vsa dodatna oprema, zato bodite zelo pozorni, po kakšni vrednosti so vam zavarovali vaše vozilo. Če že takoj opazite, da je vaše vozilo bilo novo na trgu bistveno dražje, kot je to navedeno na polici, in da na spisku tudi ni dodatne opreme, za katero veste, da jo vozilo ima, je nekaj narobe. Če imate vozilo podzavarovano oziroma je vrednost vozila večja, kot je zavarovalna vsota, se lahko namreč v primeru škodnega dogodka in ugotavljanja višine zavarovalnine, ta sorazmerno zmanjša za toliko, za kolikor je ugotovljeno podzavarovanje.

In zdaj ste sklenili zavarovanje s pravilno zavarovalno vsoto in pride do škodnega dogodka. Kako se bo vaše vozilo ocenjevalo oziroma kako se bo izračunala zavarovalnina, ki se vam mora izplačati. Po opravljeni cenitvi škode na vašem vozilu se bo naredila kalkulacija stroškov popravila. Ta bo potem v relaciji z vrednostjo vašega vozila odločilna za to, ali se bo vaše vozilo lahko popravljalo in bo zavarovalnica krila tako imenovano delno škodo ali pa popravilo več ni ekonomično in se bo izplačala tako imenovana popolna škoda. V vseh kasko pogojih je namreč pravilo, da če je vrednost zavarovane stvari, zmanjšana za vrednost ostankov te stvari na dan ugotavljanja višine škode, manjša od stroškov popravila, se višina škode določa po principu tako imenovane ekonomske totalke.

Vrednost zavarovane stvari na dan ugotavljanja višine škode je tržna vrednost vozila ali pa novonabavna vrednost vozila, zmanjšana za amortizacijo. Pri ugotavljanju amortizacije so odločilni poleg starosti vašega vozila tudi prevoženi kilometri, ki jih kaže števec, splošna ohranjenost vašega vozila, število prejšnjih lastnikov in tudi cene primerljivih vozil na tržišču. Če imate torej vozilo, ki je vredno 1.000 EUR in ga poškodujete tako, da je potrebna menjava odbijača, kar bi po kalkulaciji znašalo ca. 800 EUR, je vaše vozilo že v totalki. Ta se izračuna takole: vrednost vozila minus rešeni deli. In ker je rešenih delov na vašem vozilu v tem primeru ca. 90 odstotkov, vam bo zavarovalnica ponudila 100 EUR zavarovalnine. Zavarovanje pa boste plačevali na novonabavno vrednost vozila. V takšnih primerih torej kasko zavarovanja ne potrebujete. Če pa imate vozilo, katerega tržna vrednost je še dovolj visoka, pa je še kako pametno imeti kasko zavarovanje.

Pri izbiri kasko zavarovanja se je treba zmeraj vprašati, kakšen je lahko najslabši možni scenarij, pri katerem je škoda lahko največja, na primer požar, v katerem vaše vozilo popolnoma zgori, izginotje vozila v primeru kraje vozila, druge poškodbe vozila, kjer je rešenih delov minimalno oziroma jih sploh ni, saj takšna škoda lahko najbolj prizadene vaš proračun. Po drugi strani pa se je treba vprašati tudi, koliko škode pa morda lahko sami krijete. Slednje bo vplivalo na izbiro kritij in na odbitno franšizo oziroma delež škode, ki ga boste krili sami. Po navadi se ta določi v deležu od zavarovalne vsote (novonabavne vrednosti vozila) ali pa je fiksen in torej neodvisen od vrednosti vašega vozila. In če ugotovite, da imate tudi dovolj denarja, da vsake majhne praske ne boste uveljavljali od zavarovalnice, je dovolj, če sklenete samo polni kasko (ali pri nekaterih zavarovalnicah tako imenovani splošni kasko). Vendar bodite pozorni, kakšna kritja imajo posamezne zavarovalnice vključene v polni kasko. Ponekod na primer morate posebej skleniti zavarovanje za naravne nesreče in/ali za točo, ponekod pa je na primer toča že vključena v polni kasko. Podobno je z zavarovanjem proti kraji, kjer je prav tako treba skleniti še delni kasko za krajo. GRAWE zavarovalnica pa ponuja edinstveno zavarovanje pod imenom Kasko elite, ki vsebuje vsa kritja polnega in delnega kaska, združena v enem zavarovanju, pri čemer vam ni treba skrbeti, ali imate res vso potrebno kritje v primeru uresničitve katere od nevarnosti, kot so na primer toča, požar, kraja, vihar, divjad, potres itd. V tem zavarovanju je vključeno celo nadomestno vozilo. Istočasno pa vam v primeru uveljavljanja škode iz tega naslova ni treba skrbeti, da bi izgubili bonus, saj nanj to nima vpliva. Je pa to zavarovanje možno skleniti samo z obvezno 0,5-odstotno franšizo, ki se upošteva pri vsaki škodi, z izjemo koriščenja nadomestnega vozila. Da bi se odločili za takšno zavarovanje, je najbolje narediti osnovni izračun, in sicer se vprašajte, koliko vas stane takšne vrste zavarovanje v primerjavi z drugimi zavarovanji na trgu. Na primer: če stane polni kasko z 1-odstotno odbitno franšizo in delnimi kombinacijami za vaše vozilo, ki je vredno 50.000 EUR, 1300 EUR, kasko elite pa stane 800 EUR, je vredno razmisliti, saj boste šele po prijavljenih dveh škodah in plačilu 250 EUR franšize pri vsaki škodi zapravili toliko denarja, kot bi ga sicer že ob sklenitvi zavarovanja za 1300 EUR.

Glede na majhnost slovenskega trga je konkurenca šestih ponudnikov avtomobilskih zavarovanj kar precejšnja. Vendar je pri izbiri ustreznega zavarovanja dobro biti pozoren na drobni tisk, kjer se pogosto skrivajo klavzule z omejitvami, in brž ko ste podpisali zavarovalno polico, ste jih sprejeli. Tako na primer morate paziti, da ne sklenete zavarovanja s klavzulo, kjer vam v primeru škode zavarovalnica povrne samo neoriginalne nadomestne dele za vozilo, ali pa s klavzulo, kjer vam zavarovalnica izbira, kje boste popravljali vozilo. Pogosto je lahko tam servis dražji, in če vam ne krijejo celotne škode, se lahko slednje spreobrne iz nizke premije v času sklenitve zavarovanja v zelo drago izkušnjo ob nastanku škode.

Še zadnji nasvet: ni vedno samo premija tista, na katero morate biti pozorni. Vedno imejte v mislih, kaj se lahko zgodi ob nastanku škode. Včasih je poceni kupljeno lahko na koncu zelo drago, še posebno, če kupite nekaj, česar ne potrebujete.

 


[1] Vir: https://www.a-zn.si/zavarovalnice-pokojninske-druzbe/register-subjektov-nadzora/?iskalni_niz=&skupina=1&drzava=145&zav_vrste=B1&nadzornik=;

www.zav-zdruzenje.si/publikacija/zavarovanja-motornih-vozil-2020/

 

13. april 2021 ― Čas branja: 8 min.
Obvezna oprema v Sloveniji in po Evropi: kateri predpisi veljajo za vozila in voznike?
Preberi več
zavarovanje vozil, zavarovalni zastopnik