Preskoči na vsebino
22. februar 2021 ― Čas branja: 8 min.

Že veste, kako se lahko zavarujete v primeru potresa?

potres

Pred vami so trije nasveti, kaj storiti ...

Vsakič, ko se zatresejo tla, se zatresejo tudi naša prepričanja o tem, kako varni smo. Ob nedavnem potresu na Hrvaškem, ki ga je pošteno čutila tudi večina Slovencev, so se v mislih mnogih začela porajati vprašanja o tem, kako varno je v resnici naše življenje in kako varno je ob potresu naše premoženje.

Da v življenju potrebujemo varnost, je zelo dobro pokazalo tudi minulo leto. Težava pa se pojavi, ko določenih naravnih dogodkov preprosto ni mogoče predvideti, in med slednje sodijo tudi potresi. Sodobna znanost na žalost še ne pozna primernih orodij, s katerimi bi lahko vnaprej določila kraj in čas potresa ter predvidela njegove posledice. Potresa torej ne moremo nadzorovati, lahko pa ga dobro izmerimo in določimo območja, na katerih je večja verjetnost, da se bo pojavil tam.

Vsak dan se Zemlja zatrese približno tisočkrat, kar pomeni, da se na vsakih 87 sekund na Zemlji zgodi vsaj en manjši potres. V večini primerov (v kar 90 odstotkih) je razlog potresa prelom ali premik kamnin vzdolž tektonske prelomnice, zgodijo pa se lahko tudi zaradi izbruha vulkana, udora v podzemnih votlinah ali zaradi raznih eksplozij.

Dosedanje karte potresnih nevarnosti dokazujejo, da je območje vse Slovenije na potresno nevarnem območju, saj leži na severozahodnem robu sredozemsko-himalajskega seizmičnega pasu, ki je eden potresno najaktivnejših na Zemlji. Podatki Arsa o potresni dejavnosti pri nas to le potrjujejo, saj smo v Sloveniji deležni relativno velikega števila šibkih potresov, ki pri nas nastanejo predvsem v globini do deset kilometrov. Stopnja naše potresne ogroženosti se zato označuje kot "srednja potresna nevarnost", saj kljub pogostim premikom potresi pri nas ne dosegajo zelo visokih magnitud.

Kljub temu da torej vsako leto pri nas zabeležimo več sto manjših potresov, podatki naše zavarovalnice kažejo, da se le 30 odstotkov slovenskih gospodinjstev odloči svoje premoženje zavarovati za primer potresa.

Ker so naravne nevarnosti minulega leta (tudi vse močnejši potresi) jasno in glasno potrdile misel, da nikoli ne vemo, kaj nam bo prinesel nov dan, je pomembno, da s pravim zavarovanjem poskrbite, da se lahko, če se zamaje vse, kar imate, naslonite na trdne temelje GRAWE zavarovanj.

Zavarovanje morda res ne bo preprečilo naravne katastrofe, bo vam pa ponudilo roko opore takrat, ko stvari postanejo težke. S sklenitvijo premoženjskega zavarovanja GRAWE DOM lahko svoj dom in premoženje zaščitite tudi pred posledicami potresa in svoje skrbi v primeru neljubega dogodka prepustite nam.

 

Kaj lahko storite? Tukaj so trije nasveti, kako se zavarovati v primeru potresa:

  • Preverite, kako potresno ogroženo je območje, na katerem želite zgraditi svoj dom

Karta potresne dejavnosti kaže, da pas največje nevarnosti poteka čez osrednjo Slovenijo od severozahoda proti jugovzhodu. V ta pas torej spadajo bovški konec z Breginjskim kotom, širša okolica Ljubljane in tudi območje Brežic. Potresno najmanj ogrožena pa sta severovzhod države, okolica Dravograda, Maribora in Prekmurje, ter slovenski del Istre.

 

  • Razmislite o protipotresni gradnji

Če živite v starejši zidani hiši iz kamna, ki je povezana s slabo malto, je vaša hiša potresno bolj ogrožena, zato v primeru obnove (ali nove gradnje) vedno razmišljajte tudi o potresni varnosti.

Potresno bolj varne so v Sloveniji hiše, zgrajene po letu 1981, saj so bili tedaj sprejeti predpisi, ki so veliko bolje definirali potresno gradnjo, od leta 2008 pa tudi pri nas pri protipotresni gradnji veljajo enaki predpisi kot za vso Evropsko unijo.

 

  • Svoje premoženje zavarujte tudi za primer potresa

Pri GRAWE zavarovalnici lahko potresno zavarovanje kadarkoli dodate na polico, pogoj je le, da imate pri GRAWE zavarovalnici že sklenjeno katero od osnovnih zavarovanj za dom. Iz naših izkušenj v preteklosti smo ugotovili, da zavarovalna vsota, ki jo zavarovanci prejmejo v primeru potresa, v veliki večini primerov zadošča za popolno povrnitev škode.

Več: www.grawe.si/dom

 

15. februar 2021 ― Čas branja: 5 min.
INTERVJU: mag. Helga Rudorfer, članica uprave
Preberi več
zavarovanje vozil, zavarovalni zastopnik