Preskoči na vsebino
Kako ravnati?
GRAWE BLOG
Kako ravnati v primeru nastanka premoženjske škode?

Prišlo je do škode...

 

Končno so se vam uresničile življenjske sanje o lastnem kotičku pod soncem. Vse, kar si želimo je, da bi vaša pravljica trajala večno. Nepredvidljivih dogodkov žal ne moremo napovedati, lahko pa vas pred njimi zavarujemo in vam pomagamo, da jih ne bodo še dodatno otežile finančne težave. Uživajte v sladkih skrbeh novega doma, preostale prepustite zavarovanju GRAWE DOM.

Ob kakovostnem zavarovanju pa je potrebno tudi pravilno ukrepanje. V prvi vrsti je naša naloga storiti vse, da do zavarovalnega primera sploh ne pride. V kolikor do tega pride, pa sledite navedenim nasvetom. 

 

 

Ob nastanku škode velja generalno naslednje:

 

 • Če je le mogoče, omejite oziroma preprečite nastajanje dodatne škode, seveda brez nevarnosti za vaše zdravje in zdravje drugih ljudi;
 • Ker je dokazno breme o nastanku zavarovalnega primera in obsegu nastale škode na vaši strani, do prihoda predstavnika zavarovalnice na sam kraj škode in ugotovitve vzroka ter obsega nastale škode ne spreminjajte stanja poškodovanih ali uničenih stvari, razen če je sprememba potrebna zaradi javnega interesa ali zato, da bi zmanjšali ali preprečili nastajanje dodatne škode;
 • Ohranite dokazila o škodi (npr. škodo fotografirajte, pripravite spisek poškodovanih/uničenih stvari in morebitne račune, iz katerih je razvidna vrednost teh stvari…);
 • Po dogovoru poškodovane ali uničene stvari zložite na eno mesto. Cenilec zavarovalnice bo tako lahko takoj naredil spisek poškodovanih in uničenih stvari.

 

Prijava škode

 

 • Podatki v prijavi škode morajo biti celoviti in resnični;
 • V primeru nejasnosti se posvetujte z zavarovalnico (brezplačni GRAWEfon 080 22 40 ali 02 228 55 00) in upoštevajte njena navodila.

 

 

Kako ravnati v primeru škode zaradi požara?

 

 • Ob požaru najprej rešite sebe in druge ljudi. Ko so vsi na varnem, pričnite z gašenjem. Če je prenevarno, počakajte gasilce (112). Ne tvegajte življenja zaradi premoženja;
 • V primeru požara, zlasti večjega obsega, je potrebno obvestiti policijo (113), ki opravi preiskavo vzroka požara.

 

 

 

Kako ravnati v primeru škode zaradi poplave?

 

 • Ob poplavi najprej rešite sebe in druge ljudi. Če je prenevarno, počakajte gasilce (112). Ne tvegajte življenja zaradi premoženja;
 • Ko je to možno, čim prej izčrpajte vodo iz poplavljenih prostorov, saj v nasprotnem primeru cenilec zavarovalnice ne more opraviti ogleda in oceniti višine škode;
 • Pazite na skrite nevarne predmete, ki se lahko nahajajo v poplavni vodi;
 • Previdno stopajte v zgradbe, ki so jih prizadele poplave, saj lahko voda povzroči poškodbe na stavbi;
 • Očistite in dezinficirajte vse, kar je prišlo v stik s poplavno vodo;
 • Bodite previdni pri pitju vode in uživanju hrane, ki je prišla v stik s poplavno vodo, saj lahko le-ta vsebuje odplake, kemikalije, iztrebke živali ali druge nečistoče.

 

Opomba

Škoda zaradi poplave se praviloma pokaže šele čez čas, zato cenilec zavarovalnice ogled kraja škode opravi takrat, ko so posledice škode vidne v celoti.

 

Kako ravnati v primeru škode zaradi izlitja vode?

 

 • V primeru izlitja iz dovodnih cevi zaprite glavni ventil;
 • Pokličite vodovodnega inštalaterja, ki bo poškodovano cevovodno napeljavo popravil oz. zamenjal.
 • Obvestite zavarovalnico.

 

 

 

Kako ravnati v primeru škode zaradi vloma in ropa?

 

 • Če storilca med vlomom zalotite, ne tvegajte. Raje pokličite policijo (113). Ostanite mirni in ga ne izzivajte z nepotrebnimi gibi ali dejanji;
 • Ne reagirajte pretirano pogumno in nepremišljeno. Vaše življenje je vredno več kot stvari, ki jih bo storilec odnesel.

 

 

 

 

Opomba

Navkljub hitri prijavi lahko reševanje takšne škode traja dlje, saj mora zavarovalnica od pristojnega okrožnega državnega tožilstva pridobiti kazensko ovadbo (policijski zapisnik).

Dodatne vsebine:

Varen dom

Uporabni nasveti za varen dom.

Proces
Proces obdelave škod

Opis procesa obdelave škod pri premoženjskem zavarovanju.

GRAWE info 080 22 40
zavarovanje vozil, zavarovalni zastopnik