Preskoči na vsebino
GRAWE NOVICE

GRAWE v letu 2021 stabilno in z rastjo

14. marec 2022

GRAWE zavarovalnica, d. d., je kljub gospodarsko zahtevnemu letu svoje delničarje seznanila z dobrimi poslovnimi rezultati lanskoletnega poslovanja. Nadaljevanje epidemije je sicer upočasnilo osebno prodajo, a z novimi digitalnimi, tehničnimi rešitvami je prodaja uspešno delovala na daljavo. Poslovno leto 2021 so tako zaključili z 1 milijonom evrov dobička, pri čemer so s 47,7 milijona evrov skupnih prihodkov od zavarovalnih premij dosegli rast poslovnih rezultatov.

Delničarji GRAWE zavarovalnice, d. d., so se na skupščini seznanili z uspešnimi rezultati preteklega leta, saj je zavarovalnica dosegla največji obseg poslovanja v zadnjih 31 letih. Poslovno leto so tako zaključili z dobičkom v vrednosti 1 milijon evrov. S tem so pokazali, kako uspeti s trudom in znanjem, ki so ga v vseh teh letih prejeli od skupine. Ključ do uspeha je vsekakor tudi v razumevanju spreminjajočih se potreb zavarovancev.

Kot je povedal predsednik uprave GRAWE zavarovalnice, d. d., Marko Mikić, so rezultati v letu 2021 omogočili, da so dosegli zastavljene načrte in rekordno vrednost prihodkov od zavarovalnih premij od začetkov ustanovitve v letu 1990:

»Epidemija je zaznamovala leto 2021, gospodarstvo pa je bilo prav v tem času postavljeno pred poseben izziv. V kriznih časih se še toliko bolj pokaže pomembnost povezanosti in izmenjave izkušenj ter dobrih praks znotraj GRAWE skupine. Spremembe in prilagoditve smo sprejeli na vseh področjih poslovanja. Tako smo delovne procese uspešno prilagodili novim razmeram in temu ustrezno reorganizirali svoje notranje procese ter stike s strankami in poslovnimi partnerji. Digitalizacija delovnih procesov je postala ključna za uspešno delo na daljavo. Kljub temu pa pomembni vrednoti še naprej ostajata pozitivna naravnanost ter spoštljiv in sočuten odnos med sodelavci in strankami.

Z gotovostjo lahko danes trdimo, da rezultati potrjujejo, da svoje delo opravljamo dobro. So tudi priznanje in pohvala za delo usklajene skupine ambicioznih posameznikov, naših sodelavcev, ki z visoko poslovno etiko spodbujajo ne le nastanek uspešnega poslovnega okolja, temveč tudi odgovornega podjetja. In prav na podlagi teh vrednot se je lahko GRAWE zavarovalnica v preteklem poslovnem letu še dodatno razvijala in ponovno dosegla stabilno rast.«

GRAWE zavarovalnica zabeležila rekordno raven poslovanja

V GRAWE zavarovalnici so v lanskem letu izplačali 20.051 odškodnin in zavarovalnin. Obračunane zavarovalnine in kosmati zneski škod so v letu 2021 znašali 31 milijonov evrov, kosmati prihodki od zavarovalnih premij pa kar 47,7 milijona evrov, od tega 31,9 milijona evrov na področju premoženjskih zavarovanj. Število sklenjenih zavarovanj se je povečalo na 408.839 zavarovanj. Ukrepi na področju razvoja zavarovanj, kvalitetnega svetovanja in servisa strank ter premišljene distribucije predvsem na daljavo dvigujejo stopnjo zadovoljstva strank, kar se kaže tudi v rasti zaračunanih premij v višini 1,2 odstotka. Rast so dosegli na področju premoženjskih zavarovanj, ki so se povečala za 2,1 odstotka.

Skupna višina zavarovalnih vsot iz naslova življenjskih zavarovanj je konec leta 2021 znašala 535 milijonov evrov, kar je za 4,1 odstotka več kot prejšnje leto.

Predstavljeni poslovni rezultati preteklega leta so bili na današnji skupščini ocenjeni kot uspešni, delničarji pa so ob zaključku podelili razrešnico upravi in nadzornemu svetu za delo v preteklem poslovnem letu.

zavarovanje vozil, zavarovalni zastopnik