Preskoči na vsebino
30. julij 2021 ― Čas branja: 3 min.

Družbena odgovornost je ena od naših temeljnih vrednot

Trajnostni razvoj v GRAWE zavarovalnici

Trajnostni razvoj kot zamisel o sodobnem razvoju človeške družbe postaja v zadnjem času vse pomembnejša. Gre za zamisel, kjer zadovoljevanje potreb sedanjega človeškega rodu ne ogroža možnosti prihodnjih rodov, da zadovoljijo svoje potrebe.

Organizacija združenih narodov je definirala 17 ciljev, ki naj bi jih dosegli s trajnostnim razvojem.

Zanimanje za trajnostni razvoj se kaže na družbenem, političnem in tudi gospodarskem področju. Pri slednjem ne gre zgolj za poslovno uspešnost podjetij, pač pa za prispevek k razvoju gospodarstva. Posledično se od podjetij zahteva, da razvijejo ustrezno trajnostno strategijo, v kateri so bistveni trije konkretni dejavniki trajnostnega razvoja (ESG):

  • Okolje (Environment)
  • Družba (Social)
  • Upravljanje (Governance)

Na področju trajnostnega razvoja je v zavarovalništvu potrebno upoštevati dve uredbi, in sicer: Uredbo 2019/2088 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo v sektorju finančnih storitev in Uredbo 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe 2019/2088.

Skladno z zahtevo Uredbe 2019/2088 po objavi podatkov s ciljem doseganja transparentnosti na področju trajnostnega razvoja smo v GRAWE zavarovalnici v marcu 2021 pripravili in objavili Trajnostno strategijo, Informacije o trajnostnem razvoju za spletno stran in dopolnitev zavarovalnih pogodb za naložbeno življenjsko zavarovanje in klasično življenjsko zavarovanje.

GRAWE zavarovalnica na področju trajnostnega razvoja izhaja iz dobre prakse matične družbe, ki na trgu obstaja že skoraj 200 let in temelji na tradiciji:

  • kot ponudnica življenjskih zavarovanj svojim strankam zagotavlja primeren donos ter dolgoročno izpolnjuje pogodbene zaveze;
  • pri nalaganju sredstev poskuša vključiti trajnostna, socialno-etična in ekološka merila;
  • na področju vrednostnih papirjev se za zagotavljanje zadostne razpršitve osredotoča na nalaganje sredstev v različno tvegane naložbe in globalno diverzifikacijo;
  • pri naložbah v nepremičnine ciljno zasleduje vidik trajnostnega razvoja;
  • stranke, zaposleni in pogodbeni sodelavci so v procesu trajnostnega razvoja vključeni kot pomemben deležnik.

Družbena odgovornost je ena od naših temeljnih vrednot, ki se odraža v trajnostnem razvoju, povezanosti z okoljem, zvestobi domovini, ohranitvi in razvoju kulturne dediščine. V GRAWE zavarovalnici d.d. si prizadevamo biti odgovoren partner do družbe in okolja, kar pomeni, da trajnostni razvoj ni opisan zgolj v dokumentih, ampak ga dejansko živimo.

mag. Klavdija Samogy-Simonič,

vodja upravljanja tveganj

 

30. julij 2021 ― Čas branja: 4 min.
Pogovor z Jasmino Voler, zavarovalno zastopnico
Preberi več
zavarovanje vozil, zavarovalni zastopnik