Preskoči na vsebino
05. marec 2020 ― Čas branja: 3 min.

Proces obdelave škod pri premoženjskem zavarovanju

ZAVAROVANEC

 

  • Mora storiti vse, da bi preprečil nadaljnjo nastajanje škode, dokaze o nastali škodi pa mora zaščititi (fotografije);
  • Škode zaradi požara, eksplozije, vlomne tatvine, navadne tatvine in ropa je potrebno takoj prijaviti tudi pristojnemu organu za notranje zadeve (policija). V prijavi se morajo še zlasti navesti vse izginule stvari;
  • Prijavo škode mora nemudoma(najkasneje v treh dneh) opraviti preko spletnega obrazca, preko e-pošte (skode.premozenje@grawe.si) ali z obiskom bližnjega GRAWE predstavništva oziroma s pomočjo zavarovalnega zastopnika. Za dodatne informacije je na voljo brezplačni GRAWEfon (080 22 40).

CENILEC ZAVAROVALNICE

 

  • Cenilec zavarovalnice si po potrebi nastalo škodo ogleda, jo popiše in sestavi cenilni zapisnik o škodi;
  • Zavarovancu poda navodila za nadaljnje reševanje zavarovalnega primera.

ZAVAROVALNICA

 

  • Ugotavlja utemeljenost zahtevkazavarovanca v skladu z zavarovalno pogodbo;
  • Pisno sporoči odločitev o upravičenosti zahtevka. Po prejemu vse potrebne dokumentacije upravičencu nakaže zavarovalnino najkasneje v 14-ih dneh.
Policijo (113) pokličite v primeru škode zaradi:

požara, eksplozije, vlomne tatvine, navadne tatvine in ropa.

Dokumentacija, ki jo potrebujete pri prijavi:

1. Izpolnjen obrazec (preko spleta ali ročno) za prijavo škode ali poslano e-sporočilo o škodi na skode.premozenje@grawe.si;

2. Zapisniki, računi, fotografije, dokumenti (vsi podatki in dokazila za ugotavljanje vzroka, obsega in višine škode);

3. Pojasnilo poteka dogodkov (na kratko zabeležite potek dogodkov, saj se podrobnosti hitro pozabijo);

4. Vsi poškodovani predmeti morajo ostati na kraju škode do prihoda cenilca zavarovalnice;

5. Ostala dokumentacija, s katero razpolagate (policijski zapisnik, izjave, medicinska dokumentacija v primeru telesnih poškodb, itd. )

STE VEDELI ...
  • da s premoženjskim zavarovanjem zagotovimo povrnitev stroškov obnove in popravila, če je bilo naše premoženje poškodovano ali uničeno?
  • da pride do škode najpogosteje zaradi izlitja vode in vremenskih ujm?
  • da je potrebno ob nastanku škode pravilno ukrepati, saj se lahko drugače v skrajnem primeru zgodi, da nam zavarovalnica nastale škode ne bo povrnila v celoti?
GRAWE info 080 22 40
14. februar 2020 ― Čas branja: 5 min.
Kakšna pokojnina nas čaka?
Preberi več
zavarovanje vozil, zavarovalni zastopnik